Kaivulupa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaivulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä yleisellä alueella. Ilmoitus on jätettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen työn suunniteltua aloitusta. kaivu kaivuulupa kaivulupa

Näin haet kaivulupaa

Hae sijoitus- ja kaivuluvat eLupa-palvelun kautta.

Liitä liitteeksi lupapalvelussa:

1. Asemapiirustus työstä (LVI-, sähkö-, rakenne- tai vastaava suunnitelma) sekä yleisellä alueella olevan kohteen rajaus selvästi. Liitteet toimitetaan pdf, jpg tai tiff-formaatissa.

2. Mahdollinen myönnetty sijoituslupa (katso sijoituslupaohjeet)

3. Vesihuoltotöissä HSY:n liitoskohtalausunto ja HSY:n määräämä liitospäivämäärä. Katso tarkemmin tonttijohtojen liitostöiden ohjeesta.

4. Mahdollinen valtakirja toimeksiantajalta.  

5. Hanki olemassa olevien johtojen sijaintitiedot johtotietopalvelusta ja sovi tarvittaessa (johtoja sijoittaessa) johtokartoituksen suorittamisesta. 

Alkukatselmuksessa annetaan lupa työn aloittamiseen

Johtotiedot hankittuasi, ota yhteyttä alueen katu- tai puistotarkastajaan alkukatselmuksen sopimiseksi. Alkukatselmuksessa tulee esittää seuraavat asiakirjat:

  • Kaivuilmoitus
  • Vesihuoltotöissä HSY:n liitospäivämäärä ja liitoslausunto
  • Johtotiedot (olemassa olevien johtojen sijaintitiedot)
  • Mahdollinen myönnetty sijoituslupa
  • Suunnitelma kaivusta
  • Liikennejärjestelysuunnitelma

Alkukatselmuksessa annetaan varsinainen lupa työn aloittamiseksi.  Alkukatselmuksen yhteydessä määritetään myös, tarvitseeko kaivutyölle hakea erillinen tilapäinen työnaikainen liikennejärjestelylupa, jonka myöntää katumestari tai käytetäänkö muita liikennejärjestelyjä.

Valmistumisilmoitukset

Kun kaivutyö on tehty ja alue saatettu alkuperäiseen kuntoon, kaivaja tilaa tarkastajalta loppukatselmuksen. Tarkastajan hyväksyttyä työn, hakija luovuttaa kohteen kaupungille takuuajan puitteissa.

Valmistumisilmoitukset tehdään eLupa-palvelun kautta (samassa missä lupakin on myönnetty). Jos lupa on myönnetty vanhan järjestelmän aikana (ennen toukokuuta 2016) tulee valmistumisilmoitus tehdä kaivulupa lomakkeessa nimetylle valvojalle.

Takuuehdot

Kaivutyön takuuaika on kaksi (2) vuotta päättyen vuosittain 30.9. Vihertöiden osalta takuuaika on kuitenkin yksi (1) vuosi päättyen vuosittain 31.10. seuraavana vuonna.

Luvan saajan on kustannuksellaan korjattava tai korvattava kaikki ne vahingot ja haitat, joita kaivutyöstä mahdollisesti aiheutuu kaupungille tai kolmannelle osapuolelle. Tämä koskee myös työmaa-alueella myöhemmin ilmenevää kadun pinnan painumista.

Kiireellisissä tapauksissa kaupungilla on oikeus ryhtyä luvan saajaa kuulematta tarpeellisiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai laiminlyödyn johtokartoituksen hoitamiseksi. Toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset peritään luvan saajalta.

Muut ehdot

Jos työ määrätään suoritettavaksi yöllä, on hakijan haettava yötyölupa Espoon poliisilta.

Kaivutöissä vaaditaan aina työmaataulut työmaalle. Niistä tulee ilmetä rakennuttaja, työn tarkoitus ja kesto sekä urakoitsijan ja vastuuhenkilön yhteystiedot. Työstä vastaavalla ja yhdellä työmaalla työskentelevällä tulee olla PKS- ohjeen määrittelemä pätevyys.

Tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman tekeminen sekä suunnitelman mukaisten liikennemerkkien hankkiminen kuuluvat luvan hakijalle.

Putkirikko- ja muissa äkillisissä tilanteissa on tehtävä ilmoitus viipymättä.

Työssä on noudatettava liitteenä olevaa Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt - PKS ohje 2020 (pdf, 748 Kt) sekä tarkastajan antamia lisäohjeita.

Yleisten alueiden luvat

Jos työ poikkeaa sijoitus- ja kaivuluvasta, hae oikeaa lupaa työtilanteesta riippuen. Esimerkiksi työmaa-ajoneuvojen säilytystä varten kaupungin alueella, hae yleisen alueen vuokrausta.

Liikenteeseen vaikuttavissa järjestelyissä vaaditaan tilapäistä liikennejärjestelyä ja lyhytkestoisissa alle vuorokauden kestävissä töissä, joissa ei rikota infraa, hae lyhytaikaista yleisen alueen käyttöä.