Sijoituslupa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kun suunnittelet sijoittavasi johtoja tai muita rakenteita katu- tai puistoalueelle (yleinen alue) on rakentamiselle aina hankittava lupa. Johtojen korjaustöille riittää kaivulupa eli siihen ei tarvitse hakea sijoituslupaa.

Sijoituslupaa haetaan sähköisesti eLupa-palvelun kautta.                                                       

1. Sijoituslupahakemuksen liitteenä tulee toimittaa kunnallistekniikkaan perehtyneen asiantuntijan tekemä sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelma on tehtävä kadun tai puistoalueen asemapiirrokseen, tyyppipoikkileikkauksiin sekä pituusleikkaukseen.

Näitä piirustuksia voi tilata katu- ja viherpalvelun suunnitelma-arkistosta: suunnitelma.arkisto@espoo.fi tai 050 326 8767 ja 040 145 5662.

Mikäli kadusta ei ole olemassa ajantasaisia piirustuksia, sijoitussuunnitelma on tehtävä ajantasaiselle kanta- tai johtokartalle (johtokartat saa johtotietopalvelusta: Kannusillankatu 8, Asiakaspalvelu, Espoon keskus.

2. Sijoitusluvan liitepiirustukset tulee toimittaa kahtena (2) kappaleena. Sivun oikeasta laidasta löydät sijoitusluvan liitepiirustusten mallipiirustukset.

3. Kun sijoituslupa on myönnetty hakija hakee kaivuluvan ohjeiden mukaan.

Lyhyille johdoille ei aina tarvita sijoituslupaa

Yli 20 metrin pituisille kaivutöille pitää aina hakea sijoituslupa.

Lyhyille alle 20 metrin pituisille johdoille ei tarvitse hakea sijoituslupaa seuraavissa tapauksissa:

  • kiinteistöliittymissä, silloin kun ei tarvitse alittaa katua
  • kiinteistöliittymissä, silloin kun tarvitsee alittaa katu, mutta katu on rakenteeltaan sorapäällysteinen
  • muissa kiinteistöliittymiä koskevissa harkinnanvaraisissa tapauksissa, joissa asiasta päättävät kaivuluvan- ja sijoitusluvanmyöntäjät yhdessä
  • kaapeliasennuksissa, silloin kun putkitus on valmiiksi asennettu
  • paikallisten vuotokohtien korjauksissa

Edellä olevissa tapauksissa haetaan vain kaivulupaa sekä tilataan johtokartoitus kaupunkimittausyksiköstä. Erikoistapauksissa katutarkastaja voi kuitenkin alkukatselmuksessa vaatia sijoitusluvan hakemista.

Johtokartoitus


Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset johdot ja laitteet tulee kartoittaa. Kartoitus tilataan kaivuluvan yhteydessä kaupunkimittausyksiköstä tai kartoituksen voi suorittaa muu maanmittausalan ammattilainen.

Sijoitusluvan ehdot


Ellei muuta ole sovittu, on luvan saaja velvollinen myöhemmin kaupungin sitä vaatiessa siirtämään johdon omalla kustannuksellaan toiseen kaupungin osoittamaan paikkaan.