Pilaantuneiden maiden huomioiminen

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Onko rakennuspaikassasi sijainnut joskus kasvihuone, lämpökeskus, huolto- tai jakeluasema, varikko, jotain teollisuutta? Selvitä maaperän kunto ennen rakentamistoimenpiteitä. Maaperässä saattaa olla terveydelle ja ympäristölle vaarallisia haitta-aineita kuten esimerkiksi raskasmetalleja, torjunta-aineita, öljyä.

Pilaantuneiden maiden huomioiminen rakentamisessa

Kiinteistön aikaisempi käyttö kertoo mahdollisista maaperän pilaantumista aiheuttaneista riskeistä:

 • Jos kiinteistöllä on sijainnut kasvihuone, jossa on viljelty 1940-1970 luvuilla tuotteita myyntiin, maaperässä on erittäin todennäköisesti torjunta-aineita.

 • Jos kiinteistöllä on ollut huolto- tai jakeluasema, varikko tai sekatavarakauppa, maaperästä voi löytyä öljyä.

 • Vanhoista kemiallisista pesuloista on voinut joutua liuottimia maaperään.

 • Entisillä saha-alueilta voi löytyä maaperästä sinistymisenestoaineena käytettyä kloorifenolia.

 • Entisillä teollisuus- ja varikkokiinteistöllä voi olla myös monenlaisia maahan haudattuja jätteitä.  

Kiinteistön aikaisempi käyttöhistoria kannattaa selvittää, jos se vain on mahdollista.

Mikäli maaperän pilaantuminen on ollut mahdollista:

 • Selvitetään maaperän tila ottamalla maaperänäytteitä ja niistä tutkitaan mahdolliset haitta-aineet. Näytteenotto ja analysointi vaativat ammattitaitoa.

 • Maaperän pilaantuneisuustutkimuksiin erikoistuneita konsulttitoimistoja on lukuisia, yhteystietoja löytyy mm. puhelinluettelon keltaisilta sivuilta ja viranomaisilta.


Jos maaperästä löytyy ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita

 • Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on tehtävä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, joka Espoossa on Uudenmaan ELY-keskus. Lisätietoa valtion ympäristöhallinnon sivuilla.

 • Uudenmaan ELY-keskus antaa ilmoituksesta päätöksen, jonka jälkeen maaperä voidaan puhdistaa.

 • Rakentamistoimenpiteet voidaan aloittaa vasta, kun maaperä on puhdas.  Maaperäselvitykset, viranomaispäätös  ja kunnostustoimenpiteet kestävät helposti useita kuukausia.

Maaperän kunnostusta koskevat säädökset

 • Ovat ympäristönsuojelulaissa, ympäristönsuojelulain voimaanpanoa koskevassa laissa ja jätelaissa.

 • Lähtökohtana on aina, että pilaaja tutkii ja kunnostaa kohteen.

 • Ongelmallisempia ovat tapaukset, jotka ovat niin vanhoja, että pilaajaa ei enää tavoiteta tai tunneta. Silloin tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet tekee kiinteistön nykyinen omistaja.