Kysely päättynyt: tutustu viljelypalsta-alueiden sääntöjä koskevan kyselyn tuloksiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.10.2019 klo 10.22

Viljelypalsta-alueita koskevaan uuteen sääntöluonnokseen pyydettiin kommentteja 1.–15.10.2019 avoinna olleessa kyselyssä. Saadun palautteen ja muutosehdotusten pohjalta Espoon valtuustotalolla järjestetään työpaja, jossa käydään läpi eniten muutosehdotuksia saaneita kohtia.

Viljelypalstojen sääntöluonnosta koskevaan kyselyyn tuli vastausajan puitteissa yhteensä 334 vastausta – kiitos kaikille osallistuneille! Kyselyssä oli mahdollisuus äänestää sääntöehdotuksista ja lisäksi jättää avoimia kommentteja sääntöehdotuksiin liittyen. Pääosa ehdotetuista säännöistä sai kyselyssä selvän enemmistön kannatuksen. 

Kyselyn päättymisen jälkeen tulokset analysoidaan ja viljelypalsta-alueiden sääntöjä muokataan tarpeen mukaan. Eniten muutosehdotuksia saaneita kohtia käydään tarkemmin läpi Espoon Valtuustotalolla 5.11. järjestettävässä työpajassa.

Ilmoittaudu mukaan työpajaan

Tavoitteena on, että uudet säännöt olisivat Espoon teknisen lautakunnan hyväksyttävänä tammikuussa 2020 ja astuisivat voimaan välittömästi. Vuosi 2020 on siirtymävuosi, jonka aikana viljelijöiden on muokattava viljelypalstat uusien sääntöjen mukaiseksi.  

Viljelypalsta-alueiden sääntöuudistuksella pyritään yhtenäiseen ilmeeseen ja toimintakulttuuriin kaikilla viljelypalsta-alueilla sekä pääkaupunkiseudulla. Sääntöluonnoksessa on huomioitu mm. järjestys- ja muihin lakeihin liittyviä velvotteita sekä viljelijöiltä saatu palaute. Tavoitteena on yhdenmukaisuus ja tasavertaisuus kaikkia viljelijöitä kohtaan.