Vuokrasäännöt

 1. Vuokra-aika on voimassa viljelykauden kerrallaan. Vuokralaisella on etuoikeus palstansa vuokraamiseen seuraavaksi kaudeksi, mikäli hän maksaa seuraavan kauden vuokransa (48 €) eräpäivään mennessä. Viljelystä luovuttaessa vuokralaisen toivotaan ilmoittavan tästä erikseen Kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikköön tai vipa@espoo.fi
 2. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokran määrä viljelykausittain.
 3. Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus heti korvauksetta, mikäli se tarvitsee palsta-aluetta muuhun käyttöön, jos vuokralainen ei viljele palstaansa tai jos vuokralainen ei noudata näitä vuokraehtoja.
 4. Vuokralainen pitää palstansa siistinä ja vie jätteet niille varatuille paikoille. Mahdollisesti viljelemättömän palstan osan kasvusto tulee pitää alle 30 cm korkeana ja vapaana rikkakasveista.
 5. Vuokralaisen tulee siistiä ja muokata palstansa kasvukauden jälkeen.
 6. Palstalla ei sallita häiritseviä rakennelmia, kuten korkeita työkalulaatikoita, aitoja, huonekaluja tai kasvihuoneita.
 7. Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle välittömästi havaitsemistaan vuodoista kastelujärjestelmässä. Omia automaattisia kastelujärjestelmiä ei saa rakentaa.
 8. Avotulen teko Espoon alueella on kielletty Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 16 § ja pelastuslain(379/2011) 24§ perusteella.
 9. Vuokranantaja ei vastaa viljelytuotteiden häviämisestä eikä muustakaan vuokralaisen omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta muokata palstoja ja käyttää palstoja muokkauskaluston siirtoon, joissa mahdollisesti istutuksille ja irtaimistolle syntyneitä vahinkoja vuokranantaja ei korvaa.
 10. Vuokralainen ei saa siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa palstaa muutenkaan kolmannen käyttöön.
 11. Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle muutokset osoitetiedoissaan välittömästi.
 12. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta kulut, jotka vuokralainen aiheuttaa tämän sopimuksen sääntöjen vastaisella toiminnallaan. Näitä kuluja ovat esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta tai kohtuuttomasta vedenkäytöstä aiheutuvat kulut.
 13. Pääsääntöisesti torjunta-aineiden käytö viljelypalstoilla on kielletty.
 14. Näiden sääntöjen lisäksi palsta-alueilla on noudatettava Järjestyslakia (27.6.2003/612) esim. lemmikkieläinkuria