Viljelypalsta-alueiden säännöt uudistuvat - nyt on mahdollisuus vaikuttaa!

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.10.2019 klo 14.17

Kuva vadelmasta kesäpäivänä

Viljelypalsta-alueita koskeva uusi sääntöluonnos on kommentoitavana alla olevan kyselyn muodossa 15.10.2019 saakka. Kyselystä saadun palautteen ja muutosehdotusten pohjalta suunnitellaan työpaja, joka pidetään 5.11.2019 Valtuustotalon kahviossa (ilmoittautuminen työpajaan kyselylomakkeen lopussa). 

Tavoitteena on, että uudet säännöt olisivat Espoon teknisen lautakunnan hyväksyttävänä tammikuussa 2020 ja astuisivat voimaan välittömästi. Vuosi 2020 on siirtymävuosi, jonka aikana viljelijöiden on muokattava viljelypalsta uusien sääntöjen mukaiseksi. 
 
Viljelypalsta-alueiden sääntöuudistuksella pyritään yhtenäiseen ilmeeseen ja toimintakulttuuriin kaikilla viljelypalsta-alueilla sekä pääkaupunkiseudulla. Tässä sääntöluonnoksessa on huomioitu mm. järjestys- ja muihin lakeihin liittyviä velvotteita sekä viljelijöiltä saatu palaute. Tavoitteena on yhdenmukaisuus ja tasavertaisuus kaikkia viljelijöitä kohtaan.

Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi viljelypalsta-alueiden sääntöluonnoksesta