Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen 2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.11.2019 klo 8.18

Valtion asuntorahaston varoista myönnetään avustuksia asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Avustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Avustusta voivat hakea kunnan lisäksi järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontaa. Järjestöjen ja yhteisöjen tulee liittää hakemuksiin kunnan lausunto.

Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemusten yhteydessä lähetetään myös ARAn verkkosivulta löytyvä asumisneuvonnan seurantalomake aikaisemman toiminnan osalta (voi lähettää sähköpostitse excel-muodossa) sekä kuvataan lyhyesti suunnitelmassa edellisen vuoden toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla on riittävä sosiaalialan osaaminen ja hankkeen ohjausryhmässä on sosiaalitoimen edustus.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Pyynnöt kunnan lausunnon saamiseksi osoitetaan sosiaali- ja terveystoimeen Virpi Lajuselle osoitteella Aikuisten sosiaalipalvelut, PL 2525, 02070 Espoon kaupunki tai sähköpostilla virpi.lajunen@espoo.fi.   

Hakemusten tulee olla perillä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30,15141 Lahti viimeistään 16.1.2020 klo 16.15.

Hakulomakkeita ja lisätietoja hakumenettelystä saa ARAn
www-sivuilta osoitteesta https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan

ESPOON KAUPUNKI