Asunnottomuus

Asunnottomuus Espoossa

Espoossa on ARA:n asunnottomuustilaston mukaan 547 asunnotonta (tilanne 11/2018). Heistä pitkäaikaisasunnottomia on 158 (asunnottomuus kestänyt yli vuoden, tai ollut toistuvaa viimeisen kolmen vuoden aikana). Naisia (yksinäisistä) asunnottomista on 125, nuoria 127 ja maahanmuuttajataustaisia 181. Asunnottomia pariskuntia ja perheitä Espoossa on 33 ruokakuntaa.

Espoon asunnottomuustilanne vuosina 2011–2018

vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Asunnottomia yht. 624 554 563 633 546 570 567 547
Yksinäiset asunnottomat
-naisia 120 130 121 170 126 124 112 125
-nuoria (alle 25-v.) 116 125 150 159 136 144 145 127
-maahanmuuttajia 167 210 201 189 141 159 127 181
Pitkäaikaisasunnottomat 336 247 223 303 245 199 153 158
-naisia 49 42 36 72 57 36 16 24
-nuoria 21 45 62 70 45 25 20 28
-maahanmuuttajia 47 83 37 93 69 40 19 36
Perheet ja pariskunnat 17 33 41 43 51 39 28 33
-ruokakunnassa aikuisia 28 51 55 70 84 61 38 47
-ruokakunnassa lapsia 18 53 60 35 48 42 48 52
-ruokakunnassa maahanmuuttajia 12 23 35 20 14 20 12 19

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) 2016–2019

Espoon kaupunki osallistuu valtakunnallisen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteuttamiseen vuosina 2016–2019. Espoon kaupungin ja valtion välinen kuntasopimus on valmisteltu vuoden 2016 aikana ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.11.2016. Sopimuksen tarkoituksena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä valtion, kuntien, järjestöjen, kirkon ja yritysten yhteisin toimenpitein.

Lähtökohtana on pääministeri Sipilän hallituksen 9.6.2016 tekemä periaatepäätös Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta.  Valtio tekee vastaavat sopimukset Helsingin, Vantaan, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Kuopion sekä halukkaiden kehyskuntien ja kaupunkien kanssa, jotka ovat motivoituneet asunnottomuuden ehkäisyyn.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanke 2016–2019

Espoon kaupunki toimii osatoteuttajana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa ajalla 1.3.2016–28.2.2019. ARA koordinoi ESR-rahoitteista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanketta, jossa yhteiskehittämällä laaditaan ja juurrutetaan asunnottomuusstrategiat kuuteen kaupunkiin: Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio.

Espoon kaupunki on valinnut omiksi asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategian painopisteryhmikseen asunnottomat, tai asunnottomuuden uhkaamat, nuoret, aikuiset ja maahanmuuttajat. Espoon kaupungilla lisätään interventioita maahanmuuttajien kotouttamisen, sekä nuorten ja aikuisten häätöjen ehkäisemisen toimintaympäristöissä. Asiakastyössä vahvistetaan erityisesti perheen, vertaisten ja yhteisöjen näkökulmaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä.