Hissi- ja esteettömyysavustukset

Hissin rakentamiseen voi saada avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta ja Espoon kaupungilta.

ARA myöntää avustusta uuden hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon. Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. ARA myöntää hissiavustusta enintään 45 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Työt voidaan aloittaa varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Espoon kaupungilta on mahdollisuus saada määrärahojen puitteissa enintään 10 prosentin lisäavustus hissin hyväksyttyihin rakentamiskustannuksiin.

ARAn hissiavustus

Avustus liikkumisesteiden poistamiseen

Hissiavustuksen lisäksi ARA myöntää avustusta myös muihin liikkumisesteiden poistamiseen, kuten esimerkiksi ulko-ovien automatisointiin ja tarvittavien luiskien rakentamiseen, ulko-ovien leventämiseen ja kaiteiden rakentamiseen.

Porrashissin hankintaan voi saada avustusta, jos ARA katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

ARA avustus liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus)

Hissiavustushakemus ja esteettömyysavustushakemukset haetaan ARA:sta

Espoon lisäavustushakemus lähetetään osoitteeseen:

Espoon kaupungin kirjaamo

PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

(kirjaamo@espoo.fi)

Lisätietoja

Sami Malin
Asumisasioiden asiantuntija
p. 040 552 5956

Posti-osoite: PL 49, 02070 ESPOON KAUPUNKI

www.espoo.fi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA www.ara.fi

hissit