Korkotuki- ja takauslainat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Korkotukilainat

Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:

  •  vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen

  •  erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja)

  •  sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen

  •  vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen 

  • vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen niissä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta.

Hakuaika: jatkuva haku

Hakemus: toimitetaan hankkeen sijaintikuntaan

Lisätiedot korkotukilainojen hakumenettelystä löytyy ARAn sivuilta.

Takauslainat vuokra-asuntojen rakentamislainoille

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja. Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle tai kunnalle sellaisista niiden myöntämistä lainoista, jotka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen.

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset.

Hakuaika: jatkuva haku

Hakemus: toimitetaan hankkeen sijaintikuntaan

Lisätietoa takauslainoista vuokrataloille löytyy ARAn sivuilta.

Takauslainat asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainolle

ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiön omistaman ja hallitseman rakennuksen tai sen osan perusparantamiseen myönnettävän lainan takauslainaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen. Takauslainaa haettaessa ARA selvittää hankkeiden taloudelliset riskit, yhtiöiden maksukyvyn ja tarkastaa, että perusparannukset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti perusteltuja.

Hakuaika: jatkuva haku

Hakemus: toimitetaan ARAan

Lisätietoa takauslainoista asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen löytyy ARAn sivuilta.

Yhteystiedot

Kuntaan toimitettavat hakemukset osoitteeseen:

Espoon kaupunki

Kirjaamo

PL1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Espoon keskus

Avoinna arkisin 8.00 - 15.45

Lisätietoja hakumenettelystä:

Aki Välimäki

puh. 043 825 1672

etunimi.sukunimi@espoo.fi