Vuokra-asunnot

Kaupungin vuokra-asuntokanta on yli 15 000 asuntoa. Asunnot on pääosin rakennettu valtion aravalainalla tai korkotuella. Uusia asuntoja rakennetaan vuosittain noin 300 kpl. Hakijoista lähes 80 % on ollut 1 - 2 henkilön ruokakuntia. Asunnon saaneita on ollut vuosittain keskimäärin lähes 2 000. 

Kaupungin vuokra-asunnoista vastaa Espoon Asunnot Oy

Espoon Asunnot Oy valitsee asukkaat kaupungin vuokra-asuntoihin. Asukasvalinnan perusteina ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Asunnontarpeen mukaan hakijat luokitellaan kolmeen kiireellisyysryhmään.

Hakemus on voimassa 3 kuukautta jättöpäivästä lukien. Hakemus uusitaan jättämällä uusi hakemus. Liitteet hakemukseen pyydetään asuntoa tarjottaessa.

  • kopio viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosasta (18 vuotta täyttäneiltä)
  • palkkatodistus, muu kuukausitulotodistus veronalaisista tuloista (18 vuotta täyttäneiltä) tai  opiskelutodistus
  • todistus omaisuuden käyvästä arvosta
  • kopio oleskelulupakortista tai passista ja oleskeluluvasta, jos olette maahanmuuttaja
  • raskaustodistus

Erotilanteessa

  • todistus avioeron vireilläolosta
  • sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiaista lapsista)

Mahdolliset vähennykset; jos haluatte, että vähennykset otetaan huomioon, teidän tulee esittää:

  • selvitys hakijaruokakunnan yhteenlasketuista veloista

Muiden yhteisöjen omistamat vuokra-asunnot

Kojamo Oyj, Sato Oyj, TA-Yhtiöt Oy, Avara Oy, Asuntosäätiö, vakuutusyhtiöt ym. yhteisöt ovat rakennuttaneet Espooseen vuokratalokohteita, joita koskevat käyttö- ja luovutusrajoitukset. Näitä muiden kuin kaupungin omistamia valtion tukemia asuntoja on noin 5 800 kpl. Lisäksi opiskelija-asuntoja Espoossa on HOAS:illa (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö) ja AYY:llä (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta).

Useimmilla näistä yhteisöistä on omistuksessaan myös vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Asuntoja haetaan kultakin yhteisöltä erikseen omilla lomakkeillaan.