Blominmäki, 621300

Kaavoituksen tavoitteena oli mahdollistaa Blominmäen jäteveden kalliopuhdistamon rakentaminen alueelle samalla turvaten alueen luonto- ja virkistysarvojen säilyttäminen.

Lisäksi kaavassa varaudutaan Kehä lll:n leventämiseen 2+2- kaistaiseksi ja osoitetaan puhdistamolle johtava rinnakkaiskatuyhteys sekä varmistetaan Blominmäen asuinalueen turvallinen liittyminen katuverkkoon.

Kaava sai lainvoiman 12.11.2014.