Asemakaavayksikön yhteystiedot

Suunniittelualuejakokartta
Suunnittelualuejakokartta (pdf, 18857 Kt)

Ota ensisijaisesti asiakaspalveluun yhteyttä, kun haluat tietoa valmisteilla olevasta kaavahankkeista. Asiakaspalvelusta voi tiedustella myös kaavamerkinnöistä ja kaava-määräyksistä sekä maankäyttöön liittyvistä lupa-asioista, kuten kaavasta poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta.

Kunkin kaavan hankesivulta löydät valmistelijan yhteystiedot. 
Asemakaavoituskohteet

ASEMAKAAVOITUKSEN JOHTO


asemakaavapäällikkö Ossi Keränen puh. 050 347 5632

suunnittelupäällikkö  Meiri Siivola, puh.0468772587

suunnittelupäällikkö  Liisa Ikonen, puh. 043 825 1183

toimistosihteeri Merja Aho puh. 043 824 9629

asemakaavasihteeri Leila Lehtovirta  puh. 043 824 6226