Kaitalaakso – Kaitdalen, Kaitalahdenranta – Kaitviksstranden, Kaitalahti – Kaitviken, Kaitapolku – Kaitstigen, Kaitatie – Kaitvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaitalaakso – Kaitdalen

Kaitaantien länsipään sivukatuja Kaitaan kaupunginosan Hannusjärven osa-alueella ovat Kaitatie – Kaitvägen ja Kaitalaakso – Kaitdalen. Ne on nimetty Kaitaan mukaan, mutta toisaalta myös paikkojen kapeuden mukaan. Kaitalaakso kulkee mäkien välisen solan kautta.

Kadunnimen Kaitalaakso valintaan vaikutti myös kadun aiempi nimi Laaksotie. Nimi jouduttiin muuttamaan, koska Espoossa oli muita samannimisiä teitä. Kaitatien nimi oli olemassa ennen Kaitalaakson nimeämistä ja antoi mallia nimen alkuosaan.

Nimi Kaitalaakso – Kaitdalen on suunniteltu 1979 ja vahvistettu asemakaavassa. Se otettiin käyttöön 1986.

Toisaalla Kaitaalla on Kaitaanlaakson puisto, jonka nimi muistuttaa melko paljon Kaitalaaksoa. Puistonnimi ei kuitenkaan ole osoitekäytössä, joten sekaantumisvaaraa ei ole pidetty liian suurena.

(Viikon nimi 14/2015. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kaitalahdenranta – Kaitviksstranden

Kaitalahdenranta – Kaitviksstranden on sekä kadunnimi että puistonnimi Kaitaalla. Katu johtaa Kaitalahden rantaan, jossa puistokin sijaitsee. Lahdella on nimi Kaitviken jo 1600-luvun asiakirjassa.

Sekä puiston että kadun nimi on sunniteltu 1988 ja vahvistettu asemakaavassa. Kadunnimi on ollut käytössä vuodesta 1996.

Kaitalahdenrannan kadun kaakkoispää oli aiemmin nimeltään Valkamanpolku, ja muut osat olivat osa Ankeriaantietä. Nimi Ankeriaantie jouduttiin jättämään Kaitaalla pois, koska asemakaavan mukaisessa katuverkossa se olisi jäänyt eksyttävästi erilleen Ankeriaankujasta, ja lisäksi Vantaallakin on Ankeriaantie.

(Viikon nimi 19/2014. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kaitalahti – Kaitviken

Kaitaan kaupunginosan Kaitamäen osa-alueen eteläpuolella on merenlahti nimeltä Kaitalahti – Kaitviken. Nykyajan suomenkielinen nimi Kaitalahti on Espoon nimistötoimikunnan muodostama 1971 ruotsinkielisen nimen Kaitviken perusteella. Nimi Kaitviken tulee talonnimestä Kait, jota on käytetty Kaitans-nimen rinnalla. Talonnimi Kait puolestaan voi perustua muinaiseen lahdennimeen *Kaitalahti.

Lahti jatkui ennen muinoin nykypohjukastaan pitkälle lounaaseen, 1200-luvun tienoilla nykyiseen Mätäjärven suopainanteeseen asti. Mahdollisesti siinä vaiheessa alettiin tätä muodoltaan kaitaa lahtea kutsua suomenkielisellä nimellä *Kaitalahti. Sen jälkeen lahdennimi on voinut pysyä käytössä, vaikka lahden muoto on muuttunut. Lahdennimestä olisi lahden rannalle perustettu talo saanut nimen *Kaitalahti, tai ehkä lyhyesti *Kaita. Sittemmin asutus ruotsinkielistyi ja talonnimeä alettiin käyttää muodoissa Kait ja Kaitans.

Arvelu vanhasta suomenkielisestä lahdennimestä *Kaitalahti perustuu päättelyyn. Jos tällainen nimi on ollut, se on joka tapauksessa jäänyt pois käytöstä pitkäksi aikaa. Ennen 1970-lukua suomenkieliset kutsuivat lahtea ruotsinkielisellä nimellä Kaitviken tai talonnimestä Kaitans muodostamallaan nimellä Kaitansinlahti. Lahdennimi Kaitalahti tuli Espoon opaskarttaan 1972 ja on sen jälkeen yleistynyt käyttöön.

Ei ole tiedossa, muodostiko toimikunta 1971 Kaitalahti-vastineen vain mukailemalla Kaitviken-nimeä vai oliko toimikunnan jäsenillä mielessä muinaisen nimen rekonstruoiminen ja palauttaminen. Toimikunta ei tuolloin pohtinut ensisijaisesti lahdennimeä vaan nimeä lahden eteläpuoliselle asutukselle. Nimi Kaitalahti annettiin varsinaisesti alueennimeksi. Opaskarttaan 1972 Kaitalahti – Kaitviken merkittiin sekä alueennimenä että lahdennimenä. Alueennimeksi se ei silti iskostunut, koska aluetta kutsuttiin jo vakiintuneesti nimellä Hanikka. Alueennimi Kaitalahti poistettiinkin pian opaskartasta, mutta lahdennimi jäi.

Lisätietoa kirjoissa Saaristo-Espoo ja Kylä-Espoo.

(Viikon nimi 17/2015. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kaitapolku – Kaitstigen

Kaitaan Hannusjärven Kaitatiellä on kaksi lyhyttä sivukujaa, Kaitakuja – Kaitgränden ja Kaitapolku – Kaitstigen. Kaitatien nimi on vanhempi, ja kujat on nimetty sen mukaan.

Kaitakuja on noin 90 metriä pitkä, Kaitapolku vain 40-metrinen. Nimet ovat osoitekäytössä.

Kaitakujan ja Kaitapolun nimet on suunniteltu 1987, vahvistettu asemakaavassa 1989 ja otettu käyttöön 1992.

(Viikon nimi 16/2015. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kaitatie – Kaitvägen

Kaitaan Hannusjärvellä on katu, jonka nimi on Kaitatie – Kaitvägen. Suomenkielinen nimi Kaitatie on ilmeisesti ollut käytössä jo ainakin 1960-luvulla. Tietojen mukaan se on annettu kadun kapeuden mukaan.

Toisaalta nimenantajat ovat luultavasti ajatelleet sitäkin, että nimi Kaitatie muistuttaa alueennimeä Kaitaa – Kaitans.

Ruotsinkielinen nimi Kaitvägen on suunniteltu 1979 ja otettu käyttöön 1990-luvun alussa. Se on muodostettu lähistön Kaitans-, Kait-nimien mukaan. Nimi Kaitatie – Kaitvägen vahvistettiin myös alueen asemakaavassa 1982.

1970-luvun puolestavälistä Kaitatien ruotsinkielisenä nimenä oli Prånget. Sana prång merkitsee mm. kapeaa paikkaa. 1960-luvulla ja 70-luvun alussa kadulla oli pelkkä nimi Kaitatie.

Nimen Prånget muuttaminen Kaitvägeniksi liittyy siihen, että Kaitatien kahdelle sivukujalle suunniteltiin 1980-luvun lopussa Kaita-, Kait-alkuiset nimet, ja Kaitatien ruotsinkielisenkin nimen haluttiin olevan alkuosaltaan yhtenevä niiden kanssa. Nimet Kaitakuja – Kaitgränden ja Kaitapolku – Kaitstigen otettiin käyttöön 1992.

Naapurikadun nimi on Kaitalaakso – Kaitdalen. Muita Kaita-, Kait-alkuisia nimiä ovat esimerkiksi Kaitamäki – Kaitdalen (osa-alue, katu, puisto) ja lahdennimi Kaitalahti – Kaitviken.

(Viikon nimi 15/2015. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)