Pohjois-Espoo – Norra Esbo

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon seitsemästä suuralueesta viisi on nimetty keskuspaikkansa mukaan: Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Espoonlahti ja Suur-Kauklahti. Espoon keskuksen lähistöineen käsittävällä suuralueella sama nimeämistapa ei ollut mahdollinen, vaan suuralue on saanut nimen Vanha-Espoo. Suuraluejako ja suuralueiden nimet on muodostettu 1970-luvulla.

Espoon pohjoisimman suuralueen keskus on Kalajärvi. Suuraluetta ei kuitenkaan nimetty "Suur-Kalajärveksi", koska tarjolla oli luontevasti myös nimi Pohjois-Espoo, jota pidettiin kätevänä ja kuvaavana. Suuralueen ruotsinkielinen nimi on Norra Esbo.

Suuralueeseen kuuluu kymmenen kaupunginosaa: Kalajärvi, Niipperi, Perusmäki, Vanhakartano, Bodom, Röylä, Luukki, Velskola, Lakisto ja Lahnus.

Ilmausta Pohjois-Espoo voidaan käyttää myös väljemmässä tarkoituksessa, siten, että sillä ei tarkoiteta tarkoin rajattua suuraluetta, vaan muulla tavoin hahmotettavaa, epätäsmällisemmin rajautuvaa aluetta Espoon pohjoisosissa. Sellaisessa käytössä Pohjois-Espooseen voidaan lukea myös mm. Nuuksio. Tarkoitettaessa muuta kuin suuraluetta voi ruotsinkielisen vastineen kirjoitusasuna olla norra Esbo pienellä N:llä. Myös muunkielisessä käytössä on eroteltava tapaukset, joissa tarkoite on epämääräinen alue: tällaisissa tapauksissa on mahdollista muodostaa käännösvastine, esimerkiksi englanniksi "Northern Espoo". Sen sijaan puhuttaessa virallisesta, täsmällisesti rajatusta suuralueesta voidaan myös vieraskielisissä yhteyksissä käyttää sen virallista nimeä muodossa Pohjois-Espoo, muodostamatta sille käännösvastinetta.

(Viikon nimi 4/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)