Vanhemmat yleiskaavoituksen julkaisut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

2016

Luonnosvaiheen liikenneverkkoselvitys. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2016
Paikan henki ja tarinat - asukaskyselyn tuloksia 2015
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2016
 

2015

Lähiluontoa ja virkistyspalveluita. Virkistyksen toiveympäristöt Espoossa: 2015 asukaskyselyn tuloksia
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2015
Takapihalta metsään vai metroasemalle? Tulevaisuuden asuinympäristöt Espoossa: 2015 asukaskyselyn tuloksia
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2015

2014

Keran osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2014
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2014
Espoolaisten kaupunki - kaupunkilaisten Espoo. Asukkaiden mielipide asuinympäristöstä
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2014
Maankäytön kehitys Espoossa
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2014
MIllainen on hyvä espoolainen asuinympäristö? Vuoden 2013 asukaskyselyn alustavia tuloksia
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen  julkaisuja 3/2014
Kaitaa-Iivisniemi osayleiskavaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2014


2013

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2013
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2013
Keran elinkeinojen ja maankäytön tarkastelu
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2013


2012

Espoon korkean rakentamisen periaatteet
Espoon korkean rakentamisen periaatteet 
(mustavalkoinen)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2012
Lähikaupasta hypermarkettiin (pdf, 8657 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2012
Bergön ja Fridheminkallion luontoselvitys
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2012. pdf
Saariston osayleiskaava. Luontoselvitys 2011.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2012. pdf
Blominmäen selvitysalueen liito-oravaselvitys 2011
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2012. pdf
Ekologisten yhteyksien ja virkistyskäytön selvitys Blominmäen osayleiskaavaa varten
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2012. pdf
Blominmäen osayleiskaavaehdotus. Selostus.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2012. pdf

2011

Bodominjärven ympäristön kulttuurinen maankäytön selvitys
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 28.11.2011. pdf
Saariston osayleiskaavan maisemaselvitys
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 12/2011. pdf
Ryssjeholmenin saaren rakennuskannan inventointi.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 11/2011. pdf
Djupsundsbäckenin luontoselvitys.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2011. pdf
Finnoon alueen suuronnettomuusriskien arviointi kaavoituksen näkökulmasta.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2011. pdf
Finnoon altaan sedementtitutkimukset.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 8/2011. pdf
Vaikutukset Finnoon linnustoalueeseen. Finnoon osayleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2011. pdf
Finnoon altaan linnustoalueeseen kohdistuvat meluhaitat. Meluselvitysraportti.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2011. pdf
Finnoon osayleiskaavan vaikutusten selvittäminen - Liitteet.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2011. pdf
Finnoon osayleiskaavan vaikutusten selvittäminen 10.3.2011 (pdf, 5800 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2011. Linkki julkaisuun
Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011. pdf
Matalajärven valumavesien hallintasuunnitelma.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2011. pdf
Finnoon osayleiskaava - asukaskysely. Finnoon alueen lähtökohtia koskeva kysely alueen asukkaille ja käyttäjille sekä muille alueesta kiinnostuneille.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2011. pdf

2010

Puskurivyöhykeselvitys. Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B99:2010. pdf
Espoon elinkeinovyöhykkeiden kehityskuva.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B98:2010. pdf
 

2009

Eläinten kulkureittiselvitys Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaava-alueella ja siihen rajautuvalla Kirkkonummen alueella (Eski).
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B96:2009. pdf
Natura-arvio. Hista-Siikajärvi-Nupuri -osayleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B95:2009. pdf
Emätilatarkastelu saariston osayleiskaavatyötä varten.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B94:2009. pdf
Ruutu ja rakenne - Espoon ja Helsingin seudun kuvaus (1985, 1995, 2005) yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) tietojen avulla.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B93 : 2009. pdf
Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys.
Espoo-Kirkkonummi-Vihti-Lohja. pdf
 

2008

Huoltoasemaselvitys 2008.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B91:2008. pdf

2007

Soukanniemen ja Suvisaariston kyselytutkimus.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B86:2007. pdf
Luontoselvitys Halujärvi-Järvikylä-Mynttilä-Perinki. Espoon eteläosien yleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B85:2007. pdf
Yleiskaavan taloudelliset vaikutukset. Espoon eteläosien yleiskaava 2030.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B 83:2007. pdf


2006

Luontoselvitys yleiskaavatyötä varten. Hista-Siikajärvi-Nupuri -osayleiskaava. (pdf, 3689 Kt) 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B81:2006. pdf
Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintyminen Espoonlahden alueella. Luontoselvitys Espoon eteläosien yleiskaavatyötä varten.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B79:2006. pdf
Tulvaongelma Espoossa. Selvitys tulvavaara-alueiden rakennuskannasta ja rakennuspaikoista.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B78:2006.
Pientalorakentamisen selvitys Kehä III:n pohjoispuoleisilla alueilla Espoon Kauklahdessa. Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/työryhmä 27.3.2006.
Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus. pdf

2005

Alueellinen väestönkehitys 2005-2030. Arvioita Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen mukaisen maankäytön toteuttamisen vaikutuksista Espoon alueelliseen väestönkehitykseen.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B75:2005. pdf
Kauklahdenväylän lähialueiden luonto-olosuhteet. Kooste tehdyistä selvityksistä.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B74:2005. pdf
Lausuntoraportti 28.4.2005. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen muistioita C:2005. pdf
Mielipideraportti 28.4.2005. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos. (pdf, 10454 Kt)
Tulvaongelma Espoossa. Espoon tulvatyöryhmä 6.10.2005. pdf
 

2004

Espoon eteläosien yleiskaava 2030. Yleiskaavaluonnos 27.4.2004.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnitelmia ja ohjelmia A 47:2004.
Espoon hautausmaaselvitys.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B71:2004
 

2003

Linnusto- ja luontoselvitys Espoon eteläosien yleiskaavatyötä varten
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B68:2003
Suvisaariston luontoselvitys (2003).
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B67:2003. pdf
Vanhanen, Tero (2003). Espoon kaupunkirakennetypologiat. Asuinalueet ja työpaikka-alueet.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B63:2003.
Julkisten palvelujen tarve, varannot ja sijoittuminen. Yleiskaavaluonnos 2030. Espoon eteläosien yleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnitelmia ja ohjelmia A 43:2003. pdf

2002

Lähtökohdat vuonna 2002. Alustavat rakennemallit. Espoon eteläosien yleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2002.
Valtuutetun työkirja. Espoon eteläosien yleiskaava. Alustavat rakennemallit. Osaraportti 4: Kehityskuvaluonnos (2002).  TTKK/Yhdyskuntasuunnittelun laitos. ISBN 952-15-0890-6.
Kehityskuvaluonnos 2030. Alustavat rakennemallit. Espoon eteläosien yleiskaava.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen muistioita C31:2002. pdf
Millaisen Espoon haluamme vuonna 2030? Alustavat rakennemallit. Espoon eteläosien yleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2002. pdf
Espoon liikennejärjestelmävertailu.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B55:2002. pdf
Arvio rakennemallien vaikutuksista Espoonlahden ja Laajalahden Natura 2000 –alueisiin (2002).
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B 61:2002.
Espoon eteläosien yleiskaavatyön luontoselvitys (2002).
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B60:2002.
Suurpelto-Kehä II osayleiskaava-alueen ja Uusmäki-Painiityn alueen luontoselvitys (2002).
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B59:2002. pdf
Sosiaalisten vaikutusten arviointi Espoon eteläosien yleiskaavan rakennemalleista (2002).
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B 58:2002. pdf
Maisemaselvitykset. Espoon eteläosien yleiskaava.
Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä. B57:2002. pdf
Maisema- ja luontoselvitysten tiivistelmät.
Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä. B56:2002. pdf
Vähittäiskaupan palveluverkko 2030. Vähittäiskaupan palveluverkon kehittyminen Espoon eteläosien yleiskaavan rakennemallien ja vaihtoehtoisten joukkoliikennejärjestelmien pohjalta (2002).
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B 54:2002. pdf
Espoon eteläosien yleiskaava. Alustavat rakennemallit. Minun Espooni - Osallistuneiden palaute 2002 (2002). Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen muistioita C30:2002.

2001

Huoltoasemaselvitys.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B51:2001
Suurpelto - Kehä II osayleiskaavan suunnittelutyö. Internetkyselyn tulokset.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen selvityksiä B:2001
Yhteistyöseminaari 29.1.2001, koonnos puheenvuoroista ja keskustelusta. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen muistioita C 29:2001.


2000

Asukasmielipiteitä ja näkemyksiä maankäyttövaihtoehtojen kehittämiseksi. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen muistioita C 28:2000.
 

1990-luku

Espoon eteläosien yleiskaava, Kehä II Turuntieltä koilliseen. Selvitys ympäristövaikutuksista 12.8.1997, Maa ja Vesi Oy/Jaakko Pöyry Group. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 08/1997.
Espoon eteläosien yleiskaava, Kehä II Turuntieltä koilliseen. Selvitys ympäristövaikutuksista 12.8.1997, Maa ja Vesi Oy/Jaakko Pöyry Group. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 08/1997.
Espoon kaupungin viher- ja vapaa-aluejärjestelmä. Espoon eteläosien yleiskaava. Kaupunkirakenneselvitys -osaraportti.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnitelmia ja ohjelmia, A30:1995. pdf
Kasviyhdyskunnat eräillä Etelä-Espoon kulttuurialueilla.
Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä. B21:1995.
Isolerade skogsområden i Esbo - Metsäsaarekkeet Espoossa.
Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä. B16: 1991