Kaupunkirata

Espooseen suunniteltu kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Kaupunkirata parantaisi toteutuessaan Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta.

Käytännössä kaupunkirata muodostuisi Leppävaaran ja Kauklahden välille rakennettavista kahdesta lisäraiteesta. Tällöin kaksi raidetta olisi kaukoliikenteen ja nopean lähiliikenteen käytössä ja kaksi tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä.

Radan arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin 275 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisen suunnitelman mukaan rata päättyisi Kauklahden sijaan Espoon keskukseen, jolloin kokonaiskustannukset olisivat noin 230 miljoonaa euroa. Lisäksi radan rakentamisen yhteydessä parannettaisiin myös asemien seutuja kehittämällä muun muassa pyöräilyreittejä ja liityntäpysäköintiä.

Ratasuunnitelma on hyväksytty vuonna 2014, mutta toteutus edellyttää eduskunnalta investointipäätöstä, jota ei ole vielä tehty. Kaupunkiradan rakentaminen kestäisi noin 3–5 vuotta.

Suunnitteilla tunnin juna Turkuun

Helsingin ja Turun välille suunnitellaan entistä nopeampaa junayhteyttä, joka lyhentäisi matka-aikaa huomattavasti nykyisestä ja siten laajentaisi pääkaupunkiseudun ja Turun työssäkäyntialueita. Espoon kaupunkirata on yksi osa nk. Tunnin juna -hanketta, johon kuuluvat myös Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-rataväli sekä Turun ratapihat. Hankkeen suunnittelun arvioidaan kestävän vuoden 2020 loppuun.

Lisätietoja ratahankkeista:

Helsinki–Turku
Espoo–Salo-oikorata
Espoon kaupunkirata