Raide-Jokeri rakentuu keskelle Leppävaaran kaupunkiympäristöä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.7.2020 klo 8.33

Leppävaara on Raide-Jokerin urbaaneimpia ja samalla haastavimpia rakennuspaikkoja. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty huomiota siihen, että pikaraitiotie istuu jo olemassa olevaan kaupunkiympäristöön ja täydentää sujuvaa joukkoliikennettä pääkaupunkiseudulla. 

Rakentaminen on tiiviissä kaupunkiympäristössä haastavaa, ja siksi kauppakeskuksen ja muiden alueen toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä koko hankkeen ajan. 

Prioriteettina kaupunkiliikenteen sujuvuus 

Kaupunkiliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi myös rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt on suunniteltu tarkkaan. Leppävaaran suuret jalankulku- ja ajoneuvoliikennemäärät huomioidaan kaikissa rakentamisvaiheissa.  Aseman  yhteyteen rakentuvalle raitiotiepysäkille tulee  matkustajainfot, lippuautomaatit ja opasteet myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 

Uutena liikennejärjestelmänä Raide-Jokeri sovitetaan yhteen valmiin kaupunkialueen katu- ja viherympäristön sekä kunnallistekniikan, kuten vesihuoltolinjojen kanssa. 

Kuvassa on ihmisiä Raide-Jokerin asemalla Leppävaarassa.
Raide-Jokeri kulkee  Alberganpromenadia  kauppakeskuksen ja toimistorakennuksen välissä. Kuva: Raide-Jokeri.

Asema-alue suunnitellaan selkeäksi ja esteettömäksi  

Visuaalisuus ja viihtyisyys ovat tärkeitä arvoja  kaikissa kaupunkiympäristöissä. Vilkkailla terminaalialueilla on korkeat esteettömyys- ja turvallisuusvaatimukset.  

Leppävaaran asema-alueella korostuu toiminnallinen selkeys. Kaupunkikuvalliset linjat on mietitty huolella, jotta arkkitehtuurin muotokieli pysyy riittävän yksinkertaisena. 

Raide-Jokeri tulee vähentämään pääkaupunkiseudun liikenteen päästöjä, ja kestävän  kehityksen linjaa on noudatettu myös suunnitteluvalinnoissa  esimerkiksi vanhan kävelykadun luonnonkivilaatat tullaan hyödyntämään uuden terminaalialueen pysäkkikorokkeissa ja kävelyalueilla. 

Alkuperäinen uutinen on julkaistu ensin Rambollin verkkosivuilla.