Vahingonkorvaukset

Espoon kaupunki vastaa tietyissä tapauksissa vahingoista, jotka aiheutuvat ajoneuvoille liikenneväylän huonosta kunnosta, katu- tai puistopuun tai liikennemerkin kaatumisesta tai liukastumisesta tai kaatumisesta kaupungin kunnossapidossa olevalla liikenneväylällä.

Korvauksen hakeminen

Vahingon kärsineen tulee lähettää kirjallinen korvausvaatimus kirjaamoon. Korvauksen hakemiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät sivun alalaidasta. Kirjaamon osoite on: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostilla: kirjaamo@espoo.fi.

Korvauskäsittelijät tarkistavat tapahtumapaikan, vahinkoajankohdan olosuhteet sekä säätilan. Tarvittaessa pyydetään lisätietoja korvauksen hakijalta. Kipu- ja särkykorvauksesta sekä pysyvän haitan korvausvaatimuksista pyydetään aina vakuutusyhtiön lausunto.

Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena. Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 6 kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.