Espoon Rantaraitille kunniamaininta esteettömyyden eteen tehdystä työstä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.11.2019 klo 16.43

Espoon Rantaraitti palkittiin kunniamaininnalla Esteetön Suomi 2019 -palkintojenjaossa

Espoon Rantaraitille on myönnetty kunniamaininta Invalidiliiton ja Rakennustietosäätiön Esteetön Suomi 2019 -palkintojenjaossa. Raadin mukaan Rantaraitti luo yhdenvertaiset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet kaikille käyttäjille ja mahdollistaa pääsyn nauttimaan upeista maisemista ja luontoelämyksistä.

Esteetön Suomi 2019 -kunniamaininnan saanut Espoon Rantaraitti on palkintoraadin mukaan hyvä esimerkki pitkästä prosessista, jonka toteutuminen on vaatinut laajaa, eri organisaatioiden ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä sekä hyvää asennetta kaikilta hankkeessa mukana olleilta tahoilta. Rantaraitti luo yhdenvertaiset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet kaikille käyttäjille ja mahdollistaa pääsyn nauttimaan upeista maisemista ja luontoelämyksistä.

Rantaraitti toimii myös esimerkkinä siitä, kuinka esteettömyyteen liittyvät asiat voidaan huomioida luontevana osana projektia ja esteettömyys on luonut pohjan sille laatutasolle, jolla hanketta on viety eteenpäin. Esteettömyys toteutuu raitilla laajasti ja se näkyy niin fyysisessä ympäristössä kuin myös sosiaalisena esteettömyytenä. Rantaraitti on toiminut esimerkkinä ja innoittajana monille muille vastaaville kevyenliikenteenraiteille ympäri Suomen.

Ensimmäinen palkinto päätettiin tällä kertaa jakaa. Pauno Narjus (LPR Arkkitehdit) on pitkänlinjan ammattilainen, joka on työssään ollut mukana edistämässä yhdenvertaisten ympäristöjen syntymistä sekä uudis- että korjausrakentamisen kentällä. Emilia Mäkiranta (Mainio asenne -palvelukokonaisuus) on vasta aloittanut toimintansa ja innovatiivisen palvelukonseptinsa avulla pyrkii vaikuttamaan yrittäjien ja muiden palveluita tarjoavien tahojen asenteisiin, jotta he ymmärtäisivät jatkossa huomioida paremmin kaikki potentiaaliset asiakkaat. 

Esteetön Suomi -palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön ja palvelujen soveltuvuutta kaikille sekä kannustaa tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia esteettömiin ja saavutettaviin ratkaisuihin. Palkinto myönnetään sääntöjen mukaisesti toiminnalle tai kohteelle, joka on valtakunnallisesti merkittävällä tavalla edistänyt esteettömyyden ja/tai saavutettavuuden toteutumista.

Vuoden 2019 palkintolautakuntaan kuuluivat Markku Hedman (Rakennustietosäätiö RTS), Henna Helander (Suomen Arkkitehtiliitto SAFA), Taina Hiekkataipale (Expomark Oy), Kauko Väisänen (Invalidiliiton jäsenistön edustaja) ja Johanna Hätönen (Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE).