Espoon liikennekatsaus 2020 - tutustu ajankohtaisiin liikennetietoihin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.4.2020 klo 12.11

Lehdessä on julkaistu uusimmat tutkimustulokset Espoon liikenteestä ja siitä, miten espoolaisten liikkuminen on muuttunut. Tutkimus paljastaa, että joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt mukaan lukien metrolla liikkuminen. Espoon alueelle tehtiin kaupunkipyörillä 600 000 matkaa vuodessa. Tutkimuksen mukaan kaupunkipyöräily on korvan­nut eniten jalan ja bussilla tehtäviä matkoja, mutta merkittävän määrän myös automatkoja.

Liikennekatsaus 2020 (pdf, 28686 Kt)

Espoo-tarinassa yksi kaupungin tärkeimpiä tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoossa ilmaston suojelun toimenpiteitä ovat esimerkiksi suuret raideliikennehankkeet, kävelyn ja pyöräilyn osuuden kasvattaminen, yksityisautoilun päästöjen vähentäminen ja päästötön liikenne.

Jalankulun ja pyöräliikenteen edistäminen on tärkeä osa kestävän liikenne­järjestelmän tavoitteellisuutta. Kestävän liikkumisen hyödyt heijastuvat hyvin­vointiin, kansantalouteen ja ympäristön tilaan.

Espoossa ei tehdä itse liikenteen kulkumuoto-osuustutkimuksia vaan kuntakohtaiset tiedot saadaan HSL:n tuottamasta liikkumistutkimuk­sen aineistosta.

Liikkumistutkimus toteutettiin vuoden 2018 aikana, ja sen tuloksia on käsitelty nyt julkaistussa liikennekatsauksessa