Espoon liikenneonnettomuusraportti vuodelta 2019 on valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.6.2020 klo 10.56

liikennettä Espoossa

Vuonna 2019 Espoossa tapahtui kaikkiaan 257 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2018, jolloin Espoossa tapahtui 276 onnettomuutta. 

Vuonna 2019 Espoossa tapahtuneista liikenneonnettomuuksista noin 38 % johti henkilövahinkoihin (101 kpl), neljä johti kuolemaan ja 97 johti loukkaantumiseen. 

Uhreista noin puolet ovat olleet henkilöautojen kuljettajia tai matkustajia (76 kpl, 59 %). Uhreista jalankulkijoita oli 23 kpl (18 %), pyöräilijöitä 14 kpl (11 %) ja mopoilijoita 8 kpl (6 %). Huomionarvoista on, että uhreiksi joutuneiden jalankulkijoiden osuus on kasvanut edellisvuodesta (19 kpl, 16%).

Vuonna 2019 tapahtuneista onnettomuuksista noin 53 % (141 kpl) tapahtui katuverkolla ja 43 % (116 kpl) maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui noin 4 % kaikista onnettomuuksista (10 kpl). Katuverkolla tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista valtaosa (68 %) oli jalankulkija-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia.

Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu noin 60 % vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin. Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu Espoossa vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Nuorilla onnettomuusriski on suurempi

Mopoikäisille ja juuri ajokortin saaneille nuorille tapahtuu enemmän henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneille tienkäyttäjille. Nuorten loukkaantumisriski on mopoikäisissä lähes kolminkertainen.

Vasta henkilöauton ajokortin saaneille nuorille tapahtuu tyypillisesti enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneemmille tienkäyttäjille. Espoossa nuorten onnettomuudet ovat kuitenkin vähentyneet aikaisemmista vuosista.

Lue lisää: Espoon liikenneonnettomuudet 2019 -raportti (pdf, 11624 Kt)