Liikennesuunnittelun julkaisut 1991-2001, painetut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Lisätietoja raporteista antavat:
liikenneinsinööri Heini Peltonen ja liikennetutkija Mikko Kangasmäki / etunimi.sukunimi@espoo.fi

2001
Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 2000, B 48:2001
Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 2000, Tiivistelmä, B 49:2001
Ajoneuvoliikenne Espoossa 2000, B 50:2001

2000
Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 1999, B 48:2000
Ajoneuvoliikenne Espoossa 1999, B 46:2000
Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 1999, Tiivistelmä, B 47

1999
Ajoneuvoliikenne Espoossa 1998,  B 43
Tapiolan Areenan liikenteestä, C 22;
Yhteenveto keväällä 1999 tehdyistä liikenne-ja pysäköintitutkimuksista
Espoon lentomeluselvitys, C 23
Metroselvitys/liikenne, C 24
Kehä-I:n matka-aikatutkimus, C 25;
Tutkimus bussikaistojen vaikutuksesta bussien matka-aikoihin vuonna
Matka sinne, matka tänne PALVELEEKO METRO?, C 26

1998
Autonomistus Espoossa, B 42
Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 1998, C 19
Autopaikkatarve Espoon asuntoalueilla, C 18
Eri maankäyttöjen liikennetuotokset, C 17
Ostoskeskukset ja automarketit, C 16;
Englantilainen ja norjalainen liikennetuotosmalli,
Kirjallisuusselvitys ja testaus suomalaisiin marketteihin

1997
Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 1997, B 40
Ajoneuvoliikenne Espoossa 1997, B 39
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos, B 37
Kaavataloudelliset selvitykset
Kevyen liikenteen laskennat Espoossa vuonna 1996, B 36
Ajoneuvoliikenne Espoossa 1996, Tiivistelmä, B 35
Ajoneuvoliikenne Espoossa 1996, B 34
Perusteluja Espoonväylän linjaukselle ja tietoja sen ympäristövaikutuksista, C 15

1996
Kaitamäki-Hyljelahden kysely, B 33
Pysäköintikysyntä Espoon asuntoalueilla, B 32
Rantaradan jatkaminen Kauklahdesta Kivenlahteen, B 31
Espoon raideliikenteen varaukset, B 30
Ajoneuvoliikenne Espoossa 1995, B 29
Tapiolan liikekeskustan katujen autoliikenteestä syksyllä 1995, C 13

A-sarjan raportit vuosilta 1991 - 1995 
Pikaraitiotie välillä Kivenlahti-Tapiola, tekninen raportti   9502/Y
Ajoneuvoliikenne Espoossa 1994     9501/T
Pikaraitiotie välillä Tapiola-Leppävaara     9402/Y
Espoon liikenneonnettomuudet 1992     9401/T
Espoon joukkoliikenteen selvitykset, Yhteenvetoraportti 9306/Y(A)
Yhteenveto Espoon joukkoliikenneselvityksistä ja päätöksenteosta 1970-1980 luvuilla 9304/
Joukkoliikenteen tavoitesuunnitelma vuodelle 2020
Linja-autojärjestelmä 9303/Y(A)


B-sarjan muistiot vuosilta 1991 - 1995 
Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 1994 ja 1995    9503/T
Liikennemäärät Tapiolan katuverkossa v. 1995    9502/T
Lehtikaskentien liikennelaskennat ja bussiportti    9501/T(A)
Kauppakeskus Lippulaivan vaikutus liikennemääriin Espoonlahdessa
vuosina 1993-1994 toukokuussa 9412/T
Raskaan liikenteen tuntivaihtelusta Espoossa
syksyllä 1994 ja liittymälaskennan tulosten käsittelyssä 9410/T
Ajonopeudet Tapiolan kaduilla ennen ja jälkeen katuun maalattuja
nopeusrajoitusmerkintöjä 9409/T
Rantaradan liityntäliikenne  9408/Y
Espoon aseman liityntäpysäköinnin selvitys 1.4.1993
Junamatkaan liittyvät pysäköinnit aseman pysäköintialueilla 9309/T
Linja-autojen matka-aikamittaus Turunväylällä ti 25.5.1993   9307/T
Tapiolan vanhusten asuinpalvelutalon autopaikkatarpeesta   9301/T
Kuunkatu: liikenneturvallisuus, kevyen liikenteen ja autoliikenteen määrät,
läpiajoliikenne, ajonopeudet 9212/T
Tapiolan pysäköintiselvitys  9211/T
Kuunkehrän pysäköintitutkimus to 29.10.1992 9210/T
Light-Rail-kalusto 9204/T
Leppävaaran pysäköintitutkimus     9203/T
Joukkoliikenteen palvelutasotekijät ja arvostukset
Kirjallisuusselvityksen tulosten tiivistelmä 9202/T
Vaarallisten aineiden tiekuljetusten läpikulkuliikenteestä Espoossa 9110/T
Oppilaitosten ja opiskelija-asuntoloiden pysäköintiselvitys
Espoossa kaavoitusta ja hankesuunnittelua varten 9105/T