Liikennetutkimus

Espoossa tutkitaan jalankulun, pyöräliikenteen, joukkoliikenteen ja autoliikenteen kehittymistä. Liikennemäärien nykytilan lisäksi tutkitaan liikennemäärien vaihtelua, niiden muutoksia, liikenteen käyttäytymistä sekä liikenteen vaikutuksia. Liikennetutkimuksen omien liikennemittausten lisäksi tietoja kerätään ulkoisista tietolähteistä. Liikennetutkimuksen tietoja käytetään kaavoituksessa ja katusuunnittelussa, liikenteen hallinnassa, kunnossapidossa ja päätöksenteon tukena.

Tutkimusryhmä tuottaa

  • liikennelaskentoja
  • pysäköintitutkimuksia
  • nopeustutkimuksia
  • joukkoliikenteen seurantatutkimuksia
  • muita liikennetutkimuksia ja - selvityksiä tarpeen mukaan
     

Jalankulku ja pyöräily

Jalankulun ja pyöräliikenteen määrät  EcoCounter-pisteissä.

Autoliikenne

Autoliikenteen laskentatulokset karttapalvelusssa

Autoliikenteen laskentatulokset vuodesta 2015 alkaen Espoon aineistopankissa.

Pysäköinti

Liityntäpysäköinnin laskentatulokset vuodesta 2007 alkaen Espoon aineistopankissa.