Pysäköinti

Kaupungin alueella valvotaan pysäköintiä sekä neuvotaan pysäköintiin liittyvissä asioissa. Pysäköintikielto merkitään  Pysäköinti kielletty tai alla olevalla pysäköintikieltoalue -liikennemerkeillä. Pysäköinti kielletty -merkkiä käytetään monilla alueilla aikarajoitus ja voimassaoloaika -lisäkilven kanssa. 

Pysäköintikieltoalueen liikennemerkki.Alueellinen pysäköintikielto

Alueellista pysäköintikieltoa käytetään liikennemerkkien määrän vähentämiseksi alueilla, joille on vain muutama sisääntulokohta (esimerkiksi kaupunginosa). Kielto koskee pysäköintiä tämän alueen sisäpuolella. Aluepysäköintikielto on usein samassa tolpassa nopeusrajoitusmerkin kanssa.

Pysäköintipaikan osoittava liikennemerkki.Kadunvarsipysäköinti on yleensä sallittu vain liikennemerkeillä osoitetuissa paikoissa

Kadunvarsipysäköinti on maksutonta, mutta usein ajallisesti rajoitettua. Pysäköintipaikat osoitetaan pääasiassa sinisillä P-merkeillä ja katuun maalattavilla pysäköintiruuduilla.

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta sekä 30 minuutin pysäköintiajasta kertova lisäkilpi.

Aikarajoitetuilla alueilla on yleensä pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. Sallittu pysäköintiaika vaihtelee 15 minuutista 24 tuntiin.

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on kiekon kuva sekä pysäköinnin enimmäisaika. Autoa ei saa pysäköidä ilman pysäköintikiekkoa tällaiselle alueelle.

Pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvään paikkaan autossa 

Pysäköintikiekkoon tulee merkitä saapumisajaksi pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Pysäköintikiekkoja koskeva sääntely uudistui joulukuun 2015 alussa. Uudistuksessa kiekkojen ulkomuoto vapautettiin - pysäköintikiekon kokoa, väriä tai tekstiä ei enää ole säännelty kuten tähän saakka. Paperisia tai pahvisia käsin kirjoitettuja lappuja ei hyväksytä. 

Pysäköinnin järjestäminen

Espoossa asukas- ja vieraspysäköinnin sekä työmatkapysäköinnin paikat osoitetaan ensisijaisesti talojen pihoilta ja pysäköintiin tarkoitetuilta alueilta. Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löydät pysäköintialueet helposti. Asemakaavoissa ja rakennusluvissa vaaditaan taloyhtiöitä ja muita kiinteistöjä rakentamaan tietty määrä omia autopaikkoja.

Monilla alueilla kiinteistöjen omia pysäköintipaikkoja ei kuitenkaan ole riittävästi, silloin pyritään järjestämään pysäköintitilaa myös katujen varsille, jos se on liikenteen sujuvuuden ja kadun kunnossapidon kannalta mahdollista.

Tarjolla on useita yksityisiä pysäköintitaloja, jotka ovat maksullisia tai maksuttomia. Kaupungilla ei ole maksullisia pysäköintialueita.