Useita suuria tiehankkeita käynnissä

Turvaamme kaupunkielämän perusedellytykset pitämällä yllä Espoon katu- ja tieverkostoa. Valtion moottori-, kehä- ja muista yleisistä teistä huolehtii Liikennevirasto ja yksityisteistä tiekunnat.

Ympäristökunnat ja valtio ovat tärkeitä kumppaneitamme - teemme yhteistyötä liikenneverkon rakentamishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa. Katumiljöötä kehitetään viihtyisäksi ympäristöllisiä ja kaupunkikuvallisia arvoja kunnioittaen.

Uusien katujen rakentamisessa huomioidaan istutukset ja kivetykset kadun reunoilla. Kaduista ja niihin liittyvistä yleisistä alueista pyritään tekemään turvallisia ja toimivia. Istutukset suunnitellaan harkitusti kunkin alueen ympäristöön sopiviksi. Päivitämme tietoja ajantasaisesti katujen rakentamisesta.

Kehä I ja Länsimetro suurimpia hankkeita

Kehä I :n rakentaminen Keilaniemessä alkoi vuoden 2016 alussa. Hankkeessa Kehä I:n liikenne siirretään tunneliin maan sisään ja tunnelin päälle rakennetaan puisto, jossa kulkee mm. kevyen liikenteen reittejä. Rakennustyöt aiheuttavat joitakin muutoksia liikenteessä ja lähiympäristössä. Katetun Kehä I:n viereen on suunniteltu rakennettavan neljä tornitaloa asumiseen.

Toinen suuri ajankohtainen hanke on Länsimetron rakentaminen Kivenlahteen saakka. Asemien seudut tulevat muuttumaan kaupunkimaisempaan suuntaan. Tapiolanympyrä ja Tapiolantie valmistuivat kesällä 2016. Merituulentie ja uusittu bussiterminaali valmistuivat vuonna 2018.

Länsiväylää parannetaan

Liikennevirasto on saanut valmiiksi Länsiväylän lisäkaistojen rakentamisen, ja Espoon kaupunki on rakentanut Länsiväylän alituksen ja Marsbyntien. Hanke valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2018 alussa.

Lisätietoa katusuunnitelmista löydät täältä.