Keilaniemeen suunnitellaan kalliopysäköintilaitosta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.5.2020 klo 14.03

Keilaniemeen ja Otaniemen eteläosaan rakentuvan Kivimiehen alueelle on suunnitteilla noin 3 000 auton kalliopysäköintilaitos. Pysäköintilaitokseen tulee viisi vierekkäistä kaksikerroksista hallia ja yksikerroksinen väestönsuoja. 

Alueen läpi kulkee Kuusisaarentie, Kehä I ja metro sekä tulevaisuudessa Raide-Jokeri. Keilaniemi muuttuu voimakkaasti lähitulevaisuudessa ja sinne rakennetaan runsaasti uusia asuntoja ja palveluita, kun kaavoitushankkeet etenevät.  

Keilaniemenranta ilmakuva koillisesta
Keskitetty kalliopysäköintilaitos palvelee koko kehittyvää Keilaniemen ja eteläisen Otaniemen aluetta. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC Oy.

Keskitettyä kalliopysäköintilaitosta tarvitaan kehittyvän alueen tulevia asukkaita ja yrityksiä varten

Tiiviissä kaupungissa ei ole mielekästä ratkaista pysäköintiä tonttikohtaisesti. Pysäköintilaitoksen rakentamisen tärkeä tavoite on myös rakentaa viihtyisää kaupunkiympäristöä, koska maanalainen pysäköinti vähentää ajoneuvoliikennettä tonttikaduilla ja lisää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Pysäköintilaitokseen on suunniteltu ajoyhteydet Kuusisaarentieltä, Keilarannasta ja Keilalahdentieltä. 

Pysäköinnin sijoittamisella maan alle parannetaan paikallisesti myös katujen lähialueiden ilmanlaatua. Tulevaisuudessa asuinrakentamisen yhteydessä on tavoitteena rakentaa asuntokortteleiden pihat kansipihojen sijasta maanvaraisina, mikä parantaa asuinympäristön laatua.   

Laitokseen ei tule nimettyjä autopaikkoja, vaan sinne pysäköidään vuorottaisperiaatteella, jolloin sama määrä autopaikkoja riittää useammalle käyttäjälle. 

Pysäköintilaitos tullaan toteuttamaan vaiheittain alueen autopaikkatarpeen mukaan.  
Sen rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2021. Tavoitteena on, että pysäköintilaitoksen ensimmäinen vaihe on valmis vuonna 2024.  
 

Keilaniemeä ja Otaniemeä kehitetään yhtenäiseksi kaupunkiympäristöksi  

Tulevaisuudessa Keilaniemi ja Otaniemi muodostavat yhtenäisemmän kaupunkialueen. Keilaniemi kehittyy edelleen kansainvälisenä yritys-, tutkimus- ja innovaatioalueena, jossa myös asutaan hyvien palvelujen äärellä.  
 
Metro ja tuleva Raide-Jokeri sekä välittömässä läheisyydessä sijaitseva Aalto-yliopisto antavat Keilaniemen kehittämiselle erinomaiset lähtökohdat. 

Otaniemi uudistuu voimakkaasti ja siitä kehitetään pieni kaupunki. Asuntorakentamista suunnitellaan etenkin alueen eteläosaan, Keilaniemen ja Otaniemen saumakohtaan Kivimiehen alueelle. Tulevan Raide-Jokerin reitillä on Otaniemessä kolme pysäkkiä. 

Kaavaehdotusta käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa toukokuun 13. päivä.

Esityslista 13.5.2020
Lisää tietoa Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen hankkeesta