Kehä I Keilaniemessä -hankkeelle infra-alan arvostetuin tunnustuspalkinto

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.10.2019 klo 9.48

Kehä I Keilaniemessä -tunnelin havainnekuva

MANK ry on päättänyt myöntää alan arvostetuimman tunnustuksen – Ison Tömpän - vuonna 2019 Kehä I Keilaniemessä - hankkeelle.

Kehä I Keilaniemessä -projekti on poikkeuksellisen mittava kaupunkikehittämisen kokonaisuus. Työt käynnistyivät vuoden 2016 alussa ja merkittävä harppaus Keilaniemen alueen kehittämisessä ja viihtyisämmän kaupungin rakentamisessa saavutettiin tunnelihankkeen valmistumisen myötä. Liikenne siirtyi aikataulussaan uuteen tunneliin 4.6.2019. Tunnelin lävitse kulkee noin 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tunneli on monella tapaa edistyksellinen. Siellä on muun muassa led-valaistus, joka säätyy automaattisesti ulkoilman valotilannetta vastaavaksi. Koko tunneli on verhottu palosuojalevyillä ja tulipalojen varalta siellä on myös savunpoistojärjestelmä. Tunnelia operoi ja valvoo ITM Finlandin tieliikennekeskus, jonka asiantuntijat olivat tiiviisti mukana hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa.

Tunnelin valmistumisen jälkeen Kehä I Keilaniemessä -hankkeessa jatkuvat työt vielä loppuvuoden ajan. Keilaniemen puolella tunnelia tehdään louhintatöitä ja myös ajoväylien sekä kävelyn ja pyöräliikenteen reittien viimeistelytöitä on jäljellä. Työt jatkuvat myös muun muassa puistokannen ja maisemointitöiden parissa.

Espoon kaupungin ja valtion noin 100 miljoonan euron arvoinen suurhanke on paitsi mittava, myös rakennusteknisesti hyvin vaativa.

Tavoitteena sujuvampi liikenne ja tiiviimpi kaupunkiympäristö

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä sekä tiivistää ja elävöittää kaupunkiympäristöä. Kehä I on tunnelissa suunnilleen entisellä paikallaan, mutta uudistustyön myötä se siirrettiin 5 -7 metriä syvemmälle, jotta liikenne saatiin piiloon ja tunnelin päälle katto. Tunnelilla on pituutta noin 460 metriä ja sen päälle asettuvalla puistokannella parikymmentä metriä vähemmän.

Tunnelihankkeessa valettiin noin 70 000 kuutiota betonia ja se onkin betonimäärältään yksi Suomen suurimmista, mitä viime vuosina on rakennettu. Tunnelia varten louhittiin myös mittava määrä kalliota, noin 300 000 kuutiota. Omat haasteensa louhinnalle on asettanut alla kulkeva Länsimetro. Louhintaa on jouduttu yhteensovittamaan metroliikenteen kanssa.

Liikenne Kehällä sujuvoituu, kun alueelta poistuu käytöstä kolmet liikennevalot. Myös liikenteestä aiheutuvat meluhaitat pienenevät, joka osaltaan parantaa alueen viihtyisyyttä.

Espoon kaupungin päätavoitteena on muuttaa Keilaniemen alueen luonnetta tunnelin avulla aiempaa tiiviimmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi, jossa on entistä paremmat yhteydet sekä asukkaille että niille, jotka matkaavat työpaikoille ja Aalto-yliopistoon. Harvoin yksittäisellä infrahankkeella on näin merkittävä rooli kokonaisen kaupunginosan kehittämisessä.

Maarakennusalan neuvottelukunnalla onkin ilo ja kunnia ojentaa vuoden 2019 MANK Tömppä (”Iso Tömppä”) Kehä I Keilaniemessä - hankkeelle.

Tömpän tulevat vastaanottamaan Rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare Espoon kaupungilta, Projektipäällikkö Jukka Hietaniemi Väylävirastosta, Johtaja Tuovi Päiviö Uudenmaan ELY-Keskuksesta, Yksikönpäällikkö Jukka Värri ITM Finlandista, Toimitusjohtaja Sami Korhonen SRV Infra Oy:stä sekä Yksikönjohtaja Jussi Erälahti Swecolta.