Kehä I:n tunneli Keilaniemessä avataan liikenteelle 4.6.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.6.2019 klo 13.44

Kehä I:n liikenne siirretään tunneliin tiistai-illan aikana 4. kesäkuuta ja samalla Keilaniemen alueen liikennejärjestelyt muuttuvat. Tunneli on osa laajempaa Keilaniemen, Tapiolan ja Otaniemen aluekehitystä, jossa kaupunkiympäristöä tiivistetään ja elävöitetään.

Kehä I:n tunnelin rakennustyöt aloitettiin Keilaniemessä vuonna 2016. Yhteensä 460 metriä pitkä betonitunneli rakennettiin kerralla koko pituuteensa ja se valmistuu suunnitellussa aikataulussa kesäkuussa 2019. Tunnelin lävitse kulkee noin 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tunnelin käyttöönoton myötä Kehä I:n väylä kulkee Keilaniemen kohdalla maan alla ja väliaikainen, tunnelin vieressä kulkenut Kehän ajoyhteys puretaan. Itäpäässä tunneli haarautuu Leppävaaran ja Kuusisaaren suuntaan. Kehältä Leppävaaran suunnasta Kuusisaareen ja Keilaniemeen kuljetaan yhä Otasolmun kiertoliittymän kautta. Länsiväylältä Keilaniemeen pääsee edelleen tunnelin eteläpuolella erkanevaa ramppia pitkin.

Keilaniemestä poispäin ei pääse enää tunnelin eteläpäästä, vaan on kierrettävä Otasolmun kautta ja ajettava tunnelin läpi Kehä I:stä länteen Länsiväylälle tai itään Leppävaaran suuntaan. Otaniemeen ajetaan Länsiväylältä tunnelin läpi Kuusisaaren suuntaan, ja Leppävaarasta tullessa Otaniemeen pääsee joko Tapiolantien tai Otasolmun kautta. Uudet liikennejärjestelyt eivät vaikuta bussilinjoihin.

Turvallista liikkumista tunnelissa

Tunnelissa ajaminen vaatii autoilijoilta erityistä valppautta. Poikkeustilanteissa, kuten liikenneonnettomuudessa tai tulipalon sattuessa, on tärkeää tietää, miten toimia. Tunnelissa tulee ehdottomasti noudattaa liikennesääntöjä, eikä tunneliin ole syytä pysähtyä. Mikäli tunneliin syntyy jonoa, liikenne pysäytetään jonon purkautumisen ajaksi. Tarkemmat ohjeet tunnelissa turvallisesti ajamiseen löytyvät Väylän verkkosivuilta. Lisätietoa Keilaniemen tunnelista ja tunneliturvallisuudesta on saatavilla Espoon kaupungin sivuilta.

Tunnelia operoi ja valvoo ITM Finlandin tieliikennekeskus. On syytä huomata, että Kehä I:llä tunnelin läheisyydessä on edelleen tietöitä kesken, jolloin tarvitaan vielä erityistä tarkkaavaisuutta autoilijoilta.

Tavoitteena tiiviimpi ja elävämpi kaupunkiympäristö

Kehän kulku tunnelissa mahdollistaa aiempaa enemmän tilaa asumiselle ja muulle kaupunkikäytölle. Tunnelin kannen päälle rakennetaan puistoalue ja tunnelialueen reunalle on suunnitteilla tornitaloja. Liikenne Kehällä sujuvoituu, kun alueelta poistuu käytöstä kolmet liikennevalot. Myös liikenteestä aiheutuvat meluhaitat pienenevät, joka osaltaan parantaa alueen viihtyisyyttä.

Hanke valmistumassa loppuvuodesta

Tunnelin valmistumisen jälkeen Kehä I Keilaniemessä -hankkeessa jatkuvat työt vielä loppuvuoden ajan. Keilaniemen puolella tunnelia tehdään louhintatöitä ja myös ajoväylien sekä kevyen liikenteen reittien viimeistelytöitä on kesken. Työt jatkuvat myös muun muassa puistokannen ja maisemointitöiden parissa.

Kehä 1 Keilaniemessä, päivitetty kartta

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke toteutetaan 2016–2019 Espoon kaupungin ja Väyläviraston yhteistyönä. Urakan toteutuksesta vastaa SRV. www.espoo.fi/kehayksi, https://www.facebook.com/kehayksikeilaniemi