Rakentaminen ja sen aikaiset vaikutukset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Rakennustyöt aiheuttavat väistämättä häiriötä, kuten muuttuvia liikennejärjestelyjä sekä melua ja pölyä ympäristöön. Haitat pyritään kuitenkin minimoimaan huolellisella suunnittelulla ja jatkuvalla seurannalla.

Rakennustöiden vuoksi Kehä I:n kaistoja järjestellään ja ajorataa siirretään, jotta töitä päästään tekemään tarvittavilla alueilla. Nopeusrajoitusta alennetaan työmaan kohdalla.

Joitakin kevyen liikenteen väyliä joudutaan sulkemaan rakennustöiden ajaksi, mutta Kehä I:n alikulkuyhteys säilytetään koko hankkeen ajan. Myös koululaisten kevyen liikenteen yhteys Tapiolan koululle pidetään avoimena.

Kehä I Keilaniemessä lukuina:

  • Rakennus- tai parannustöitä eri tieosuuksilla yhteensä 4,2 km
  • Tunnelia 440 m
  • Melusuojausta 1 km
  • Uusia tai kunnostettavia kevyen liikenteen väyliä 2,5 km
  • Uusia siltoja 6 kpl
  • Levennettäviä tai korjattavia siltoja yht. 4 kpl

Katso myös

Ajankohtaista hankkeesta 

Seuraa hanketta Facebookissa

Tutustu hankkeen suunnittelumateriaaleihin täällä