Testaukset Otaniemessä voivat aiheuttaa äänihaittoja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.4.2020 klo 16.20
St1-yrityksen geolämpöhankkeen rakennustyömaa Espoon Otaniemessä
St1:n geolämpöhankkeen työmaa Espoon Otaniemessä. Kuva: Katja Repo

St1:n Otaniemen geoterminen pilottihanke on edennyt lämpökaivojen viimeistelyvaiheeseen, johon kuuluu hydraulisia testejä ja mahdollinen vastastimulointi. Työvaiheen aikana varmistetaan, että järjestelmään johdettava vesi virtaa mahdollisimman hyvin kaivojen välillä olevissa kallionraoissa.

St1 toteuttaa projektin seismistä valvontaa viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan tarkasti yhteistyössä Helsingin yliopiston Seismologisen instituutin kanssa. Projektia varten on luotu seurantajärjestelmä, jonka avulla työvaiheet pystytään suorittamaan erittäin hallitusti aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Syvälle kallioon asennetun mittausverkoston avulla tarkkaillaan niin veden virtausta kuin mikrojäristyksiäkin, joita työvaiheet todennäköisesti saavat aikaan syvällä kallioperässä.

Mikrojäristykset saattavat aiheuttaa hetkellisiä maan päällä aistittavia ääniä lähiseuduilla. Ääniaallot voivat myös resonoida ikkunoissa ja rakenteissa, mutta ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai vaurioita rakenteille. Mahdollisia mikromaanjäristyksiä voi esiintyä eri vuorokauden aikoina hydraulisten testien, mahdollisen vastastimuloinnin sekä näitä valmistelevien töiden ollessa käynnissä, aina viikon 20 loppuun asti.

Lisätietoa hankkeesta löytyy St1:n sivuilta. Seismisiä tapahtumia Suomessa ja sen lähialueilla voi seurata Seismologian instituutin sivuilla.