Espoon koulujen jätteiden kierrätystä suunnitellaan Sitran Kesätöitä kiertotaloudesta -rahoituksella

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.6.2020 klo 9.45

Espoo osallistui toukokuussa Sitran järjestämän Kesätöitä kiertotaloudesta -ideakilpailuun, jossa kunnat saivat ehdottaa kiertotalouden mukaisia aloitteita työllistämään yhden kesätyöntekijän. Ideakilpailuun ehdotettiin 30 hankeideaa, joista kymmenelle myönnettiin rahoitus. Espoo tuli valituksi Kaikki muovi kiertää kouluissa -idealla. Tavoitteena on suunnitella kampanja parantamaan muovin ja muiden jakeiden lajittelua ja kierrätystä kouluissa.

Muovi uusiokäyttöön

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön esiselvityksen mukaan pääkaupunkiseudulle ja Lahteen tulevasta neitseellisestä muovista kiertää uusiokäyttöön ja jalostetaan materiaaleiksi vain noin 6 %. Suurin osa muovista päätyy sekajätteen mukana energiakäyttöön. 

Pääkaupunkiseudulle halutaan rakentaa uudenlaisia ratkaisuja muovin kierrättämiselle ja uusiokäytölle. Säätiön koordinoimassa Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudessa muutosta kierrätysasteessa tavoitellaan kattavalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Espoon kaupunki on sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen edistämällä muovin lajittelua ja kierrätystä asuinalueilla, kouluissa ja purku- tai rakennustyömailla. 

Kaikki muovi kiertää kouluissa

Yhdeksi konkreettiseksi haasteeksi kaupungin toiminnassa on tunnistettu jätteiden lajittelumahdollisuuksien rajallisuus Espoon kouluissa. Pääosassa kouluja on vain seka- ja biojätteen lajittelu ja keräys sekä mahdollisesti paperinkeräys. Espoossa on 87 peruskoulua ja yli 30 000 koululaista, joten tavoiteltu ratkaisu on mittakaavaltaan merkittävä. Kouluilla on tärkeä rooli kierrätyksen toteuttamisessa ja sen merkityksen opettamisessa. Koululaisten kautta tieto muovin kierrätyksen mahdollisuuksista leviää myös oppilaiden koteihin ja lähipiiriin.

Kestävän kehityksen kasvatus tuodaan kouluissa lähelle lasten ja nuorten arkea. Tavoitteet kestävän elämäntavan taitojen oppimisesta on tuotu osaksi opetussuunnitelmia sekä koulujen omia kestävän kehityksen ohjelmia. Kaikki muovi kiertää kouluissa -kampanjalla tavoitellaan koulujen kierrätyskäytäntöjen päivittämistä samaan linjaan kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteiden kanssa.

Syksyllä 2019 Espoossa aloitettiin lajittelupilotointi 10 koulussa. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella etsitään ratkaisuja tunnistettuihin käytännön haasteisiin. Kaikki muovi kiertää kouluissa -kampanjassa suunnitellaan toimenpiteet, joilla muovin kierrätys levitetään osaksi koulujen päivittäistä toimintaa.

Rahoitus mahdollistaa kesätyön kiertotalouden parissa

Sitran tuella palkatun kesätyöntekijän tehtävänä on suunnitella Kaikki muovi kiertää kouluissa -kampanja Espoossa. Konkreettisten lajittelumahdollisuuksien parantamisen lisäksi muutos vaatii panostusta opastukseen ja viestintää. Niitä suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä oppilaiden ja koulujen henkilökunnan kanssa.  

Hyville käytännöille on kysyntää myös muissa Suomen kunnissa, joissa on vastaavia haasteita. Kampanjan tavoitteena on tuottaa materiaaleja ja ohjeita myös muiden hyödynnettäväksi. 

Sitran ideakilpailun kiertotaloushankkeet käynnistyvät tänä kesänä eri puolilla Suomea ja työllistävät yhteensä kymmenen kesätyöntekijää. Kaikki hankkeet on esitelty Sitran verkkosivuilla

Lisätiedot 

Projektipäällikkö Reetta Jänis, reetta.janis@espoo.fi