Ilmastotavoitteet tähtäävät hiilineutraaliuuteen

Valtuustokaudelle 2017-2021 laaditussa kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa yksi kaupungin tärkeimpiä tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Edellisen valtuustokauden aikana kaupunki laati ilmasto-ohjelman, joka määrittelee ilmastotyön suuntaviivat vuoteen 2020 asti.

Ilmasto-ohjelmassa Espoo on sitoutunut:

  • Parantamaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisäämään vähäpäästöistä liikkumista
  • Tekemään Espoosta toimivan pyöräilykaupungin
  • Vauhdittamaan korjaus-, lisä- ja täydennysrakentamista
  • Edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa
  • Edistämään maankäytön suunnittelulla vähäpäästöistä elämäntapaa
  • Vähentämään kaupungin oman toiminnan ilmastovaikutuksia


Ohjelman liitteenä on myös lyhyen tähtäimen toimenpideohjelma, jonka avulla pyritään nopeisiin päästövähennyksiin jo vuoteen 2020 mennessä.

Oman ilmasto-ohjelman lisäksi Espoo on sitoutunut myös pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaan ja sen tavoitteisiin. Lisäksi kaupunki on jatkamassa työ- ja elinkeinoministeriön välistä kunta-alan energiatehokkuussopimusta (KETS) sekä kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta Espoon Asuntojen vuokra-asuinkiinteistöjen kohdalla (VAETS) vuoteen 2025 asti.

SECAP-suunnitelma valmistui vuonna 2019

Lokakuussa 2019 kaupunginhallitus hyväksyi Covenant of Mayors for Climate and Energy-sitoumusta varten laaditun SECAP-suunnitelman, Sustainable Energy and Climate Action Plan. SECAP-suunnitelmassa laskettiin vuoden 1990 päästöjen lisäksi vertailuvuoden (2016) päästöt sekä arvioitiin, millä toimenpiteillä päästöjä saadaan vähennettyä vakiintuneen hiilineutraaliuuden määritelmän mukaan 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.