Lähde mukaan kävelylle Itä-Espoon metsiin ja vastaa asukaskyselyyn!

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.9.2020 klo 9.15

Espoon kaupunki järjestää metsäkävelyitä ja asukaskyselyn osana Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman laatimista.

Suunnitelmaan kootaan tietoa alueen metsien ja niittyjen nykytilasta, luontoarvoista, kulttuuriympäristöistä sekä hoitotarpeista suunnitelmakaudella 2021-2031. Suunnittelutyötä tehdään metsien ja niittyjen hoidon toimintamallin mukaisesti vuorovaikutuksessa asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Itä-Espoon suunnittelualue on rajattu karttaan sinisellä viivalla ja kaupungin hallinnoimat metsät ja niityt on merkitty vihreällä täytöllä.

Kartta Itä-Espoon maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelman alueesta

Voit vastata sähköiseen asukaskyselyyn osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/9326/ ja jättää kyselyn ohessa myös avointa palautetta, kommentteja tai yleisiä toiveita alueen kehittämiselle ja hoidolle. Kysely on avoinna 1.11.2020 asti.

Metsäkävelyillä kierretään lähimetsien vaihtelevissa maisemissa ja kerrotaan kaupungin lähimetsissä tehtävistä luonnonhoidon toimenpiteistä, luontoarvoista, metsien rakenteesta ja nykytilasta sekä kootaan palautetta, kommentteja sekä toiveita alueiden kehittämiseksi.

Metsäkävelyiden sijainnit ja ajankohdat:

30.9. klo 17:00-18:30 Lintukorpi Lintuvaarassa. Metsäkävelylle lähdetään yleiseltä P-paikalta tien Lintukorpi länsipäästä, lähin osoite Lintukorpi 17.

6.10. klo 17:00-18:30 Viherkalliot Viherlaaksossa. Metsäkävelylle lähdetään yleiseltä P-paikalta Viherkalliontien itäpäästä, lähin osoite Viherkalliontie 10.

8.10. klo 17:00-18:30 Pihlajarinne Bembölessä. Metsäkävelylle lähdetään Diakonissantien pohjoispäästä, lähin osoite Diakonissantie 22.

Metsäkävelyt ovat kaikille avoimia, tervetuloa mukaan! Osallistujia pyydetään tulemaan paikalle vain täysin terveinä ja muistamaan 1-2 metrin turvavälit.

Lue lisää Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta www.espoo.fin hankesivuilta.