Mankkaan päiväkoti

Hanke käsittää nykyisen vuonna 1982 valmistuneen puurakenteisen päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen sekä suuren tontin toimintojen uudelleenjärjestelyä. Peruskorjattavassa päiväkodissa on neljä varhaiskasvatusryhmää. Laajennukseen sijoittuu neljän varhaiskasvatusryhmän tilat sekä kaikille varhaiskasvatusryhmille yhteiset keittiö, ruokailu- ja monitoimitila. 

Hankekokonaisuus sisältää tilat yhteensä kahdeksalle lapsiryhmälle. Rakenteellisia varhaiskasvatuspaikkoja on uudisrakennuksessa 84 ja korjattavassa rakennuksessa 66. Rakenteellisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä on yhteensä 150, joista uusia on 93.

Aikataulu: Laajennuksen rakentaminen 4/ 2020 – 5/ 2021
Laajennuksen käyttöönotto 7/2021
Vanhan päiväkodin peruskorjaus 8/2021-7/2022
Peruskorjatun osan käyttöönotto 8/2022
Pihaurakka 7/2022

Osoite: Vanhan-Mankkaankuja 2 B, 02180 Espoo