Rakennuslautakunnan ja viranhaltijoiden päätökset

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunta on 4 vuodeksi kerrallaan valittu luottamusmieselin, joka ohjaa ja valvoo rakennustoimintaa. Sen alaisena toimii rakennusvalvontakeskus.

Rakennuslautakunnan kokoonpano ja kokoukset: Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunnan esityslistat ja kokouspöytäkirjat: Rakennuslautakunnan kokoukset

 

Rakennusvalvontakeskus

Vs. rakennusvalvontajohtaja (1.12.2018 alkaen): Solja Mäkelä
Vs. rakennuslupapäällikkö (1.12.2018 alkaen): Christel Schalin
Rakennepäällikkö: Kari Pajanne

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi