Asemakaavoitetut alueet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Asemakaava-alueilla kaupungilla on lainmukainen velvoite yleisten alueiden (kadut, puistot, suojaviheralueet, yleiset pysäköintialueet jne) sekä yleisten rakennusten tonttien (koulut, päiväkodit jne) ostamiseen. Aloite näiden alueiden hankintaan voi tulla maanomistajalta tai kaupungilta. 

Katualueiden osalta tekninen keskus hoitaa alueen haltuunoton yhteydessä katualueella olevien rakenteiden ja kasvillisuuden korvaamisen. Maapohjakorvauksen (katualuekorvaus) maksaminen valmistellaan tonttiyksikössä.

Pääsääntö katualuekorvauksen määrittelyssä on, että kaupunki maksaa maanomistajalle korvausta siltä osin, kun luovutettavan alueen pinta-ala ylittää 20 % hänen ko. kaava-alueella omistamastaan alueesta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella.