Puistojumpat ja liikuntatuokiot kaupungin mailla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoossa on mahdollista järjestää puistojumppia eri puolilla kaupunkia. Puistojumppakäyttöön nimettyjä ja hyvin soveltuvia paikkoja löytyy kaupungin omistamilta mailta yhteensä 12. Ne sijaitsevat muun muassa Matinkylässä, Tapiolassa, Järvenperässä, Espoon keskuksessa, Karakalliossa, Haukilahdessa, Latokaskessa sekä Kauklahdessa. Lisäksi jumppia voi järjestää esimerkiksi urheilupuistoissa.

Lupakäytännöt

Puistojumpan järjestämisen lupakäytäntö riippuu siitä, missä jumppa järjestetään, ja onko se osallistujille maksullinen vai maksuton.

1) Maksuton puistojumppapaikassa järjestettävä jumppa

Pelkällä ilmoitusmenettelyllä voi järjestää puistojumppia missä tahansa kahdestatoista puistojumppapaikasta, jos jumppa on osallistujille ilmainen.

  • Lähetä ilmoitus otsikolla ”Puistojumppa” osoitteeseen tonttiyksikko@espoo.fi.
  • Viestissä tulee näkyä selvästi haettavan puistojumppapaikan nimi, jumpan ajankohta sekä maininta siitä, että jumppa on osallistujille maksuton.
  • Yksi hakija voi hakea viikoittaista säännöllistä jumppaa maksimissaan kolmelle arki-illalle joko samasta tai eri jumppapaikoista.
  • Viestistä tulee ilmetä jumpasta vastaavan henkilön yhteystiedot.

Lupa puistojumpan järjestämiseen on voimassa vasta, kun hakija on saanut siitä kuittauksen. Mikäli alue on jo varattu toiselle puistojumpan järjestäjälle, saa hakija tästä ilmoituksen.

2) Urheilupuiston alueella järjestettävä puistojumppa

Puistojumppia voi järjestää myös Espoonlahden, Matinkylän, Tapiolan, Otaniemen, Leppävaaran, Kauklahden ja Keski-Espoon urheilupuistoissa. Lähetä tällöin kysely osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi. Urheilupuistoja hallinnoi Espoon liikuntapalvelut. Puistojumpan järjestäminen urheilupuistojen sisällä ns. vapailla nurmialueilla (ei stadion tai kentät) on maksutonta.

3) Maksullinen puistojumppapaikassa järjestettävä jumppa

Nimetyissä puistojumppapaikoissa voi järjestää myös maksullisia jumppia. Tällöin on haettava maksullista maankäyttölupaa, jonka hinta on 40 € + alv. Luvan käsittelyyn tulee varata aikaa kolme viikkoa.

Lisätietoa maankäyttöluvista
Lupahakemus 

4) Muualla kuin nimetyssä puistojumppapaikassa järjestettävä jumppa

Puistojumppia voi järjestää myös muualla kaupungin maalla kuin nimetyissä puistojumppapaikoissa ja urheilupuistoissa. Myös tällöin on haettava maksullista maankäyttölupaa, jonka hinta on 40 € + alv. Luvan käsittelyyn tulee varata aikaa kolme viikkoa. Lupaa on haettava riippumatta siitä, onko jumppa osallistujille maksullinen vai ei. Kaupungin omistamat maat näkyvät Espoon karttapalvelussa. Mikäli haluat järjestää puistojumpan muulle kuin kaupungin omistamalle maalle, ole suoraan yhteydessä maanomistajaan.

Lisätietoa maankäyttöluvista
Lupahakemus 
Kaupungin omistamat maa-alueet karttapalvelussa

5) Muut pienimuotoiset liikuntatuokiot kaupungin mailla

Pienimuotoisia satunnaisia liikuntatuokioita saa järjestää kaupungin mailla ilman erillistä ilmoitusta, mikäli ne eivät rajoita ulkopuolisten kulkemista alueella tai aiheuta muuta häiriötä. Pienimuotoisilla liikuntatuokioilla tarkoitetaan rajatulle osanottajaryhmälle suunnattuja tapahtumia, kuten pihapelejä, metsäjoogaa tai yhteislenkkejä.

Puistojumpan järjestämistä koskevat yleiset ehdot

  • Jokaisen käyttökerran päättyessä alue on tyhjennettävä ja siistittävä entisenlaiseen kuntoon.
  • Käyttöoikeutta ei saa siirtää toiselle ilman kaupungin suostumusta.
  • Muut tarvittavat luvat haetaan käyttöoikeuden saajan toimesta.
  • Äänentoiston on oltava kohtuullinen tai siihen on haettava asianmukainen lupa.kusanat: Järjestä puistojumppa puistojumpan järjestäminen jumppa puistossa