Espoon kaupunki hakee toteuttajia asuintonteille Kurttilan ja Saunalahden alueelle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki hakee toteuttajia kuudelle AO-, AO-1 ja AP- korttelialueille yhtiömuotoiseen toteutukseen. Ostaja voi toteuttaa kohteet haluamallaan hallintamuodolla. Alueet sijaitsevat Kurttilan alueella. Lisäksi haussa on yksi korttelialue Saunalahden alueelta.

Haettavilla tonteilla/määräaloilla on rakennusoikeutta n. 600-3000 k-m2. Kohteet ovat pinta-alaltaan noin 1732-12 000 m2.

Hakumenettely on avoin. Hakijoilta edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavien hankkeiden toteuttamisesta. Myös yksityiset henkilöt voivat jättää tarjouksia tonteista, mutta ennen päätöksentekoa kaupungin on saatava riittävä näyttö hankkeen toteuttamisedellytyksistä. Sama hakija voi jättää tarjouksen myös useammasta tontista. Jokaisesta tontista tehdään oma erillinen hakemus.

Tonttien luovutusmuotona on ensisijaisesti myynti, mutta tontteja voidaan tarvittaessa myös vuokrata.

Hakuaika päättyy perjantaina 25.9.2020 klo 12.

Hakemus tulee tehdä liitteenä olevalle lomakkeelle ja toimittaa suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse Espoon kaupungin kirjaamoon. Kuoressa ja sähköpostissa tulee olla merkitty hakija/hakijat ja”3019/2020 Asuintonttien hakumenettely Kurttila 2020”.

Mahdolliset kysymykset pyydetään toimittamaan 10.9.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen olga.penkkila(at)espoo.fi. Vastaukset kysymyksiin ja hakuasiakirjan mahdolliset täydennykset julkaistaan tällä nettisivulla viimeistään ke 16.9.2020.

Tarkemmat tiedot tonteista, tontinluovutusehdoista ja hakumenettelyyn osallistumisesta ilmenevät hakumenettelyasiakirjasta ja sen liitteistä, jotka ovat ladattavissa oheisen linkin kautta:
Asuintonttien hakumenettely Kurttila 2020
 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KOSKIEN HAKUMENETTELYÄ
 

KYSYMYS 1.

Onko tontin ostajat etusijalla verrattua vuokraajiin, jos oletus että useita tasavertaisia hakijoita?

VASTAUS: Eivät, tontteja voidaan myös vuokrata.

KYSYMYS 2.

Mikä tai mitkä ovat ns. pääkriteerit (eniten painoarvoa) millä tontin saaja/-t valitaan?

Onko kaupungilla jotain tiettyjä arviointikriteerejä tontinluovutukseen? Eli onko jotain seikkoja, joita erityisesti painotetaan hakemuksia arvioitaessa? En äkkiseltään löytänyt sellaista tietoa tarjouspyynnöstä.
 

VASTAUS: Hakemuksia arvioidaan mm. seuraavin perustein:

  • Tontinsaajaksi esitettävällä tulee olla riittävä tekninen osaaminen sekä riittävät taloudelliset ja muut resurssit luovutettavaksi esitettävän alueen/tontin toteuttamiseksi sovitulla aikataululla.
  • Hankkeiden tulee muodostaa rahoitus- ja hallintamuodoltaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita tukeva kokonaisuus.
  • Alustava hintanäkemys rakennusoikeuden hinnasta.

KYSYMYS 3.

Hakulomakkeessa vaihtoehtona ”tontti ostetaan tai vuokrataan ” eli tulkitaan ilmeisesti niin että jos hakija saa kutsun jatkoneuvotteluihin niin siinä vaiheessa voi tehdä vielä lopullisen päätöksen tästäkin asiasta?

VASTAUS: Kyllä, päätöstä tontin myynnistä ja vuokrauksesta ei ole pakko lyödä lukkoon vielä hakuvaiheessa. Hakija voi halutessaan tehdä lopullisen päätöksen tästä asiasta jatkoneuvotteluissa.

KYSYMYS 4.

Mikä on arvioitu tontin vuokrataso ( x %) tontin käyvästä hinnasta?

VASTAUS: Vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta. Perusvuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

KYSYMYS 5.

Onko tonttien lopullisille saajille varattu tietty suunnitteluaika ennen lopullista tontin kauppakirjan/maanvuokrasopimuksen allekirjoitusta? Lähinnä mietin, onko ennakkomarkkinointiin varattu aikaa hankkeen käynnistymistä ajatellen (riittävä kysyntä) vai onko ostopäätös/vuokrauspäätös ehdoton ilman vetäytymismahdollisuutta? Tässä uskon, että rakennusliikkeet miettivät mahdollisen koronapandemian vaikutusta talouteen ja mahdolliseen kohteen kaupallisuuteen? Aluehan on hyvä ja kiinnostava eli hankeriski on todella pieni tässä paikassa.

VASTAUS: Suunnitteluaikaa voidaan antaa päätöksenteosta (jossa tontin saaja valtuutetaan myös hakemaan lupia) noin 2-3 kk. Rakennusluvan hakuun saattaa mennä 6kk.

Kaupungin tahtotila on, että tonttien rakentamisessa edetään ripeästi. Perustellusta syystä kaupunki on tarvittaessa myös myöntänyt jatkoaikaa rakentamisen määräajoista. Jatkoaika edellyttää perusteltua ja todennettavaa syytä. Markkinatilanteen oleellinen heikentyminen esimerkiksi koronaviruksen vuoksi voidaan katsoa perustelluksi syyksi.

KYSYMYS 6.

En löytänyt mistään myytävien tonttien hintatietoja; muuta kuin että tontit myydään markkinahintaan. Osaatko sanoa tonttien myyntihinnoittelusta enempää?

VASTAUS: Kuntalain 130 § mukaisesti tontit luovutetaan markkinahintaan. Tarvittaessa tonteista tilataan puolueeton ulkopuolinen arviokirja. Hakijoilta pyydetään alustava hintanäkemys alueen rakennusoikeuden hinnasta.Lisätietoja: Olga Penkkilä, maankäyttöinsinööri  etunimi.sukunimi@espoo.fi