Espoon kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalotontit 12220/2-4 Tapiolasta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki myy avoimella hintakilpailulla kolme asuinkerrostalorakennusten tonttia korttelista 12220 Tapiolasta. Tontit sijaitsevat uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä.
Tontin 2 rakennusoikeus on 4100 k-m2, tontin 3 rakennusoikeus 3960 k-m2 ja tontin 4 rakennusoikeus on 3820 k-m2.

Tontit esitetään myytäväksi hintatarjousten perusteella suurimman tarjouksen tehneelle toteuttajalle asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Hintatarjouksen tulee koskea kaikkia kolmea tonttia. Asuntorakentamisen on oltava vapaarahoitteista, ja vähintään 2/3 asuinrakentamisoikeudesta on toteutettava RS-tuotantona. Tarjouksen tonteista voi jättää myös kaksi toteuttajaa yhdessä.

Tarjouskilpailu on avoin. Tarjoajalta edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisesta. Lisäksi tarjoajan kaikkien yhteiskuntavelvoitteiden tulee olla tarjouspyyntöasiakirjassa selvitetyllä tavalla hoidettu. Lopullisesti tontin myynnistä päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto. 

Tarjousaika päättyy perjantaina 17.4.2020 klo 12. Tarjoukseen ei saa liittää maksu- tai muita ehtoja. Mahdolliset kysymykset pyydetään toimittamaan 25.3.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen olga.penkkila(at)espoo.fi. Vastaukset kysymyksiin ja tarjouspyynnön mahdolliset täydennykset julkaistaan tällä nettisivulla viimeistään ke 1.4.2020.

Ostotarjous tulee tehdä liitteenä olevalle lomakkeelle ja se tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Espoon kaupungin kirjaamoon pe 17.4.2020 klo 12 mennessä. Kuoren päälle tulee olla merkitty tarjouksen tekijä / tekijät ja ”Tapiolan tonttien hintakilpailu, Jousenpuisto AK-1, 12220/ 2, 3 ja 4”.

Tarkemmat tiedot tonteista, tontinluovutusehdoista ja tarjouskilpailuun osallistumisesta ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjasta ja sen liitteistä, jotka ovat ladattavissa oheisen linkin kautta:

Jousenpuiston hintakilpailu 12220 tontit 2, 3 ja 4

TÄYDENNYS JOUSENPUISTON HINTAKILPAILUN TARJOUSPYYNTÖÖN 1.4.2020:

Täydennyksenä tonteista teetettyihin alustaviin rakennettavuusselvityksiin (Liite 6, 20.10.2014) aineistopankkiin on lisätty seuraavat liitetiedostot:

- Liite 9 a-b. Urheilupuiston metroaseman ponttiseinälinjan sijainti (ortokuva 2013)
- Liite 9 c-e. Urheilupuiston metroaseman tukiseinäsuunnitelmia (2012)
- Liite 9 f.Valokuva ponttiseinästä ja ankkureista
- Liite 9 g-j.Jousenpuiston pysäköinti, pohjarakennuspiirustuksia (2013)

Tontin ostaja on velvollinen huomioimaan tonteilla sijaitsevat ja tonteille ulottuvat tuentarakenteet, tukiseinät ja niihin liittyvät ankkurit ja muut mahdolliset rakenteet tonttien suunnittelussa. Tontin ostaja vastaa rakenteiden huomioimisesta suunnittelussa ja niiden mahdollisesta poistamisesta aiheutuvista kustannuksista.
 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KOSKIEN JOUSENPUISTON TARJOUSKILPAILUA

Koronaviruksen vaikutukset tarjouskilpailuun

Jousenpuiston tarjouskilpailu on voimassa tämänhetkisestä koronavirustilanteesta huolimatta. Koronaviruksella ei ole vaikutusta kilpailun järjestämiseen tai sen aikatauluun.

Rakennettavuusselvitykset

Kysymys 1:


Ovatko tonttien rakennettavuusselvitykset edelleen ajan tasalla? Tarjouspyynnön liitteenä olevat selvitykset oli tehty vuonna 2014. Erityisesti kiinnitimme huomiota tonttien pohjoisrajan teräsponttirakenteisiin ja tuentaseinän ankkurirakenteisiin, jotka ulottuvat ko. tonteille. Ovatko nämä rakenteet edelleen paikoillaan ja huomioitava rakentamisessa?

Vastaus: Aineistopankkiin on lisätty päivitettyä materiaalia tonttien rakennettavuusselvityksiin liittyen. Aineistopankkiin lisätyt aineistot tulee huomioida suunnittelussa.

Tonteilla sijaitsevat ja tontille ulottuvat tukiseinät ja niihin liittyvät ankkurit, sekä muut rakenteet tulee huomioida rakentamisessa ja suunnittelussa. Tontin rakentaja on velvollinen huomioimaan olemassa olevat tuentarakenteet tontin suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Tontin ostaja vastaa kustannuksista.

Liitteenä olevissa Jousenpuiston pysäköinnin toteutussuunnitelmissa näkyvät ponttiseinät ja ankkurit ovat paikallaan suunnitelmien mukaisesti, osa on laukaistu ja osa on jouduttu jättämään jännitettynä (ruhjealue). Olemassa olevat ponttiseinät, joista jännitykset on poistettu, voi poistaa tarvittaessa kokonaan. Ne tukiseinät, joihin jännitys jouduttiin jättämään (tukitaso 3, ao. tonttien puolella -6,7 ja – 8,4 tasolla) jäivät kallion ruhjealueella osaksi rakennetta.

Alustavassa rakennettavuusselvityksessä mainittu valtaoja on jo siirretty itään puiston puolelle.

Kysymys 2:

Onko metron rakenteiden tai huoltotunneleiden vaikutuksista tonttien rakentamiseen tarkempaa tietoa/selvityksiä saatavilla?

Vastaus: Aineistopankkiin on lisätty päivitettyä materiaalia tonttien rakennettavuusselvityksiin liittyen. Nämä aineistot tulee huomioida tonttien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.

Kysymys 3:

Onko alueella käytössä olevia ponttiseinän aktiiviankkureita? Mikäli on, millä tavalla paalutus kyseiselle alueelle pystytään tekemään?

Vastaus: Aineistopankkiin on lisätty päivitettyä materiaalia tonttien rakennettavuusselvityksiin liittyen. Nämä aineistot tulee huomioida suunnittelussa.

Kysymys 4:

Onko kilpailualueella tai sen välittömässä läheisyydessä kunnallisteknisiä johtoja?

Vastaus: Tonttien rajojen tuntumassa kulkee useita kunnallisteknisiä linjoja. Maanalaisten johtojen sijaintiselvityksiä voi tilata maksutta johtotietopalvelusta. Selvityksen voi tilata sähköisessä palvelussamme https://easiointi.espoo.fi/ePermit. Palvelun käyttö edellyttää sähköistä käyttäjän tunnistamista. Asiakas voi tunnistautua pankkitunnisteilla, varmennekortilla tai mobiilitunnistautumisella. Selvitys on voimassa kaksi viikkoa.

Alueelle on lisäksi saattanut jäädä vielä työaikaisia johtoja, vaikka ne on pyritty poistamaan.

Kysymyksiä autopaikoista:

Kysymys 5:

Tarjouspyynnön perusteella autopaikoista ei tarvitse maksaa mitään erillistä investointi- / rakentamiskustannusta.

a) Tuleeko pysäköintilaitokseen, jokin erillinen liittymismaksu?
b) Mikä on tuo tarjouspyynnössä mainittu autopaikkojen pitkäaikaisen sopimuksen vuokrataso?

Vastaus: Pysäköintilaitokseen ei tule erillistä liittymismaksua.

Velvoitepaikkamaksu sisältyy ko. tonttien tarjoushintaan. Velvoitepaikkamaksulla varataan asunto-osakeyhtiölle asemakaavamääräyksen pysäköintinormiin perustuva autopaikkakiintiö, joka on aina varattuna as.oy:n pysäköintitarpeisiin. As.oy:n asukas tekee autopaikan vuokraamisesta suoraan pysäköintiyhtiön kanssa erillisen vuokrasopimuksen, jonka kuukausihinta perustuu sen hetkiseen markkinahintaan. Muuta erillistä liittymismaksua ei ole.

Tällä hetkellä autopaikkojen kk-hinta on 90e/kk, mutta tulevaisuudessa hinta voi nousta. Kaikki autopaikat ovat nimeämättömiä.

Kysymys 6:

Tehdäänkö autopaikoista kiinteistörekisteriin kirjattu rasite- tai yhteisjärjestelysopimus vai jäävätkö ne vain yhtiöiden välisellä sopimuksella hallittaviksi?

Vastaus: Pysäköinnistä ei tehdä yhtiöiden välillä muita sopimuksia kuin velvoitepaikkasopimus.

Kysymyksiä hallinto- ja rahoitusjakaumasta

Kysymys 7:

Kysymys koskien vaadittua hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Tarjouspyynnössä on määritelty, että 2/3 tulee olla rs-tuotantoa.

a) Hyväksytäänkö tähän kiintiöön valmiina myytävä vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto?
b) Hyväksytäänkö tähän kiintiöön vapaarahoitteinen osaomistusasuntotuotanto?

Vastaus: Kiintiöön ei hyväksytä vapaarahoitteista osaomistusasuntotuotantoa. Kiintiöön voidaan hyväksyä valmiina myytävä vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto. Kiintiöön ei hyväksytä vapaarahoitteista osaomistusasuntotuotantoa.

Kysymys 8:

Ovatko tontit ostettavissa tonttirahastolle, joko osin tai kokonaan, jos tarjouksen tekijänä sitoudumme toteuttamaan kohteet? Vastaava tilanne kuin Ahertajankulman tarjouskilpailussa.

Vastaus: Tonttirahastoja ei ole suljettu pois tarjouspyynnössä, joten niitä on sallittua käyttää. Tämä on tuotava esiin ostotarjouksen jättämisen yhteydessä.

Rakentaminen

Kysymys 9:

Onko tonttien rakentamisen määräajoista mahdollista poiketa, jos markkinatilanne heikkenee koronaviruksen takia ja sen vaikutukset oleellisesti näkyvät asuntomarkkinassa?

Vastaus: Kaupungin tahtotila on, että alueen rakentamisessa edetään ripeästi. Perustellusta syystä kaupunki on tarvittaessa myöntänyt jatkoaikaa. Jatkoaika edellyttää perusteltua ja todennettavaa syytä. Markkinatilanteen oleellinen heikentyminen esimerkiksi koronaviruksen vuoksi voidaan katsoa perustelluksi syyksi. 

Kysymys 10:

Onko tonttien toteutusjärjestyksellä merkitystä?

Vastaus: Tonttien toteutusjärjestys on hankkeen päätettävissä.

Kysymys 11:

Kuinka (jalan)kulku parkkitaloon järjestetään työmaan aikana?

Vastaus: Tämä tarkentuu laadittavan työmaasuunnitelman yhteydessä. Asiasta on sovittava tarkemmin kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Pysäköintilaitoksen pääsisäänkäynti on Jousenpuiston aukiolla ja itäpäässä, Jousenpuistonpolulta on toinen sisäänkäynti. Työmaa on järjestettävä turvallisesti ja jalankulkuyhteydet on turvattava. Esteetön kulku parkkitaloon ja Jousenpuistonaukiolle on turvattava urakan ajan. Jousenpuistonkatu pidetään auki, koska siinä on kaavan maanpäällinen tulvareitti ja keskeinen jalankulun yhteys.

Kysymys 12:

Voiko tontteja 12-221-4 ja 5 käyttää työmaan ajan työmaatukikohtana?

Vastaus: Kaupunki on varautunut vuokraamaan lyhytaikaisella vuokrasopimuksella työmaatilaa Jousenpuiston alueelta tonttien toteuttamiseksi. Tarvittavasta työmaatilasta ja sen vuokrauksesta sovitaan tarkemmin, kun rakentaminen on ajankohtaista.

Kysymys 13:

Tuleeko kilpailualueelle sijoittaa muuntamo?

Vastaus: Asemakaavan mukaan ei. Ei ole velvoitetta kiinteistömuuntamoon.

Kysymys 14:

Onko asuntojen huoneistojakaumaa rajoitettu?

Vastaus: Asuntojen huoneistojakaumaa ei ole rajoitettu.

Kysymys 15:

Havainnekuvissa parvekkeet on tehty yksittäisinä ulokeparvekkeina (eri linjoissa) mutta onko toteutusratkaisu sovittavissa lupavaiheessa lupaviranomaisten kanssa ja näin hankkeen päätettävissä?

Vastaus: Tulee noudattaa asemakaavan määräyksiä. Hankkeen suunnittelun ja rakennusvalvonnan asia.

Kysymys 16:

Koskevatko ao. kaavamääräykset tonttia 12220/2?
- Jousenpuiston aukion reunassa olevien asuinrakennusten ja liiketilojen julkisivujen maantasokerrokset tulee toteuttaa yhteneväisinä vähintään 5 m korkeina näyteikkunajulkisivuina tai arkadina.
- Jousenpuiston aukiota reunustavien talojen aukion puoleisten parvekkeiden tulee olla seinälinjasta sisäänvedettyjä.

Maankäytön suunnitelman perusteella aukion reunaan sijoittuvan terassitalon maantasokerros ei näytä 5 m korkealta eivätkä parvekkeet ole seinälinjasta sisäänvedettyjä.

Vastaus: Kyseiset asemakaavamääräykset koskevat ainoastaan Jousenpuiston aukiota reunustavia asuinrakennuksia ja kyseisten rakennusten liiketilojen julkisivuja ja parvekkeita.

Muut kysymykset

Kysymys 17:

Pitääkö tarjous tehdä kaikista kolmesta tontista, eikö ole mahdollista myydä yhtä tonttia erikseen?

Vastaus: Hintatarjouksen tulee koskea kaikkia kolmea tonttia. Kaikki kolme tonttia myydään yhdessä hintatarjousten perusteella suurimman tarjouksen tehneelle toteuttajalle/toteuttajille. Ostotarjouksen voi tehdä myös ryhmänä.

Kysymys 18:

Voiko tonttien luovutusmuoto olla myös vuokraus?

Vastaus: Ei, tarjouspyynnön mukaisesti tontit myydään.

Kysymys 19:

Maksaako ostaja vai myyjä varainsiirtoveron?

Vastaus: Varainsiirtoveron maksaa ostaja.

Kysymys 20:

Onko ostotarjousta mahdollista toimittaa sähköpostilla?

Vastaus: Tarjous tulee jättää tarjousasiakirjan ohjeiden mukaisesti suljetussa kirjekuoressa Espoon kaupungin kirjaamoon.
 

Lisätietoja: Olga Penkkilä, maankäyttöinsinööri  etunimi.sukunimi@espoo.fi