Kaupunki hakee toteuttajia puukerrostalotonteille Finnoon Djupsundsbäckenin alueelle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki hakee toteuttajia kahdelle asuinkerrostalojen (AK-1) korttelialueelle yhtiömuotoiseen puukerrostalorakentamiseen. Alueet sijaitsevat uudella Finnoo-Djupsundsbäckenin (DSB) asemakaava-alueella, Kaitaantien eteläpuolella tulevan metroaseman läheisyydessä.

Haettavilla tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 6 600 k-m2. Tonteille voi rakentaa yhteensä kolme asuinkerrostaloa. Kohteiden tuotannosta vähintään 4 400 k-m2 tulee osoittaa kuluttajamyyntiin (RS-tuotanto).

Haku on avoin ja hakumenettelyn tontit luovutetaan samalle toteuttajalle. Hakijoilta (yksi tai kaksi yhdessä) edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisesta ja erityisesti puukerrostalojen rakentamisesta. Tonttien luovutusmuotona on ensisijaisesti myynti, mutta tontteja voidaan tarvittaessa myös vuokrata.

Ympäristöystävällisen Finnoon kaavoitusta ja rakentamista ohjaavat vähäpäästöiset ja kestävät ratkaisut. Alueelle valitaan vain toimijoita, jotka sitoutuvat energiatehokkuutta edistäviin kriteereihin, kuten esimerkiksi rakennusten energiankäytön mittaamiseen.

Pakollisten kriteerien lisäksi tonttien hakijoiden on täytettävä vapaaehtoisia energiakriteerejä, jotka pisteytetään. Hakijan on sitouduttava vähintään 12 pisteen arvoisesti vapaaehtoisiin vaatimuksiin.

Hakuaika päättyy perjantaina 28.8.2020 klo 12.

Hakemus tulee tehdä liitteenä olevalle lomakkeelle ja toimittaa suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse Espoon kaupungin kirjaamoon. Kuoressa ja sähköpostissa tulee olla merkitty hakija/hakijat ja ”2929/2020 DSB puukerrostalotonttien hakumenettely 2020”.
 

Viihtyisää asumista meren ja metron äärellä

Asuntorakentaminen keskittyy Finnoossa neljälle erilaiselle alueelle, joita ovat vehreän Djupsundsbäckenin lisäksi moderni metrokeskus, merellinen Finnoonsatama ja viimeisenä toteutettava Finnoonkartano alueen pohjoisosassa.

Finnoo kasvaa 2030-luvun loppuun mennessä 17000 asukkaan kaupunginosaksi, jonka vahvuuksia ovat merellisyys, lähiluonto ja erinomaiset liikenneyhteydet. Vuonna 2023 avautuva metro kytkee alueen osaksi seudullista ja valtakunnallista raideverkkoa. Finnoon ensimmäisiä asuntoja rakennetaan parhaillaan ja uudet asukkaat pääsevät muuttamaan alueelle vuonna 2021.

Linkki hakumenettelyn aineistoon: DSB puukerrostalotonttien hakumenettely 2020 

Finnoo rakentuu Espoon parhaista paloista

Kysymykset ja vastaukset koskien hakumenettelyä

KYSYMYS 1.
Mikä on tulevan metron korkeusasema tonttien 31147/2 ja 31148/1 alueella ja suojaetäisyydet? Espoon karttapalvelusta näkee maanalaisen asemakaavan sijainnin ja saa auki kaavamääräykset, mutta kaavakarttaa en sieltä löytänyt, joten mistä sen voisi saada?

VASTAUS: Metron korkeusasema on -31,75m. Metro liikennöi vasta vuonna 2023. Suojaetäisyydet ja yksityiskohdat voidaan selvittää tarkemmin toteuttamisen yhteydessä. Maanalaista kaava-aineistoa on lisätty aineistopankkiin.

KYSYMYS 2:
Hakuohjeessa on kohdassa 1.2 lista perusteista, joiden mukaan hakemuksia arvioidaan. Mikä on ko. perusteiden painotus arvioinnissa, eli miten eri osa-alueet tullaan pisteyttämään? Vai kilpaillaanko tässä ainoastaan rakennusoikeuden hinnalla, eli korkein hinta voittaa ja muut tekijät ovat sitten ekstraa?  

VASTAUS: Mitään pisteytystä ei erikseen laadita, hanketta arvioidaan kokonaisuutena, jossa hinta on yksi merkittävä tekijä. Kyseessä ei kuitenkaan ole hintakilpailu.

KYSYMYS 3:
Finnoon puukerrostaloja koskevaan tonttihakuun vielä täsmennyksenä, että mitä puukerrostalolla tässä yhteydessä tarkoitetaan?
Kaavamääräysten mukaan julkisivumateriaalina tulee käyttää pääosin puuta, mutta muista rakennuksen osista ei mainita mitään. Tuleeko myös rakennuksen rungon olla pääosin puuta, niin kuin Tapiolan kaavoissa on määritetty?

Kaavassa on maininta puujulkisivusta, mutta tarjouspyynnössä puhutaan puukerrostaloista, mutta tätä ei ole määritetty tarkemmin.

Edellyttääkö kaupunki myös puurunkoa, vai mennäänkö kaavan mukaisesti puujulkisivulla ja tällöin myös betonirunko on mahdollinen?

VASTAUS: Kuten hakumateriaaleissa on ilmoitettu, niin kaupunki haluaa alueelle puukerrostaloja. Tonttihaun yhteydessä on haluttu määrittää, että myös rakennuksen runko on puuta. Ja kaavamääräyksen mukaisesti tuoda sitä myös julkisivumateriaalina näkyviin. Betonirunkoa emme hyväksy. Joudumme tarkentamaan ehtoja vielä tontteja luovutettaessa.

KYSYMYS 4:
Hei, tiedustelisin, että onko parkkipaikkojen osalta kyseessä vastikkeeton vai vastikkeellinen luovutus? Eli mitä pysäköintipaikka maksaa?

VASTAUS: Parkkipaikat tulevat luovutettavaksi vastikkeellisesti. Koska parkkitalosta ei ole vielä suunnitelmia, niin emme voi vahvistaa hintaa. Aiemmassa hankkeissa (DSB 1) hinnaksi on muodostunut 32 000 euroa (vuonna 2020). Tätä hintaa voi käyttää suuruusluokkatietona.

KYSYMYS 5:
Finnoon puukerrostalotonttien kilpailuun liittyen, niin voisimmeko saada tiedot koskien kaupungin perustamaan pysäköintiyhtiötä ja kortteleihin 31147 ja 31148 liittyviä lunastettavia/merkittäviä autopaikkaosakkeita. Erityisesti luonnos merkintäsopimuksesta sekä osakkeiden merkintähinta ja käyttömaksu kk-tasolla kiinnostavat.

VASTAUS: Yksityiskohtiin palataan valitun tahon kanssa myöhemmin. Autopaikat tullaan myymään siten, että osuus pysäköintitalosta ja maanvuokrasopimuksesta tullaan myymään rakentajalle.

KYSYMYS 6:
Yksi toinen juttu tuli tonttihakuun liittyen mieleen, eli jos tontit varattaisiin nyt esim. xxx:lle, joka haluaisi myöhemmin, että RS-kohteiden osalta tontit ostaisikin tonttirahasto, niin onko tämä mahdollista? Eli tällaisessa tapauksessa xxx toimisi rakennuttajana, joka vastaisi tontin toteutuksesta, mutta rahasto tulisi omistamaan tontin.

VASTAUS: Tonttirahastoja ei ole suljettu pois hakumenettelyssä, joten niitä on sallittua käyttää. Tämä on kuitenkin tuotava esiin jo ostotarjouksen jättämisen yhteydessä.
 

Lisätietoja: Olga Penkkilä, maankäyttöinsinööri ja Jouni Lindberg, maankäyttöasiantuntija, etunimi.sukunimi@espoo.fi