Ekologinen kestävyys Espoossa 2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.9.2019 klo 15.38
Ympäristöasioiden kehittymisestä kertova Ekologinen kestävyys Espoossa 2019 -tietoisku on julkaistu. Tietoiskusta selviää esimerkiksi, että 
 
  • Espoon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 2010-luvulla 17 %. Suunta on oikea mutta vauhti liian hidas.
  • Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut ja kivihiilen osuus on vähentynyt, mutta suurin osa Espoon kaukolämmöstä tuotetaan vielä fossiilisilla polttoaineilla.
  • Metron liityntäpysäköinnissä pyöräpaikat ovat olleet autopaikkoja suositumpia.  
  • Ilmanlaatu on säilynyt hyvänä tai tyydyttävänä, vaikka asukas- ja liikennemäärät ovat kasvaneet.
  • Pääkaupunkiseudun asukas tuotti sekajätettä keskimäärin 157 kg vuonna 2018. Tästä 76 % olisi kierrätyskelpoista jätettä. 
Tutustu tietoiskuun tarkemmin Espoon kaupungin verkkosivuilla. Painettua julkaisua voi tiedustella osoitteesta ymparisto@espoo.fi.
  

jätelajittelu alkuperäinen