Meritorin perusparannus

Espoon  kaupunkitekniikan keskus on aloittanut Meritorin ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien yleissuunnitelmatasoisen, perusparannussuunnitelman laatimisen. Ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin Mainingin koulun tiloissa 16.9.2019.

Olemme vieneet suunnittelua eteenpäin ja järjestämme toisen yleisötilaisuuden, jossa on tarkoitus esitellä yleissuunnitelmaluonnosta.

Esittelemme tilaisuudessa suunnitelmaluonnoksen, jossa olemme ottaneet huomioon aikaisemmasta yleisötilaisuudesta saatua palautetta. Tavoitteenamme on saada yleissuunnitelma vaihe valmiiksi helmikuun loppuun mennessä.

Yleisötilaisuuksien jälkeen, suunnittelu etenee normaalin prosessin mukaisesti, ensin katusuunnitelma vaihe,  jonka jälkeen laaditaan rakennussuunnitelmat.

Katu- ja rakennussuunnittelun ajankohta selviää kevällä 2020.

AIKATAULU                                                                                                                                          

Suunnittelu on käynnistynyt kesäkuussa 2019. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä nettisivuillamme viikolla 50.

YLEISÖTILAISUUS

Tilaisuus järjestettiin tiistaina 17.12.2019 klo 17.00–18.00 Ison Omenan palvelutorin Stagella. Ison Omenan palvelutori sijaitsee Ison Omenan kauppakeskuksen laajennusosan ylimmässä kerroksessa (3. krs) suoraan bussi- ja metroterminaalin yläpuolella. Katuosoite: Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo.

YHTEYSHENKILÖ

Heli Enberg / heli.enberg@espoo.fi

Meritorin, kartta