Blominmäen viheralueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025

Espoon kaupungin tekninen keskus on käynnistänyt Blominmäen viheralueiden hoito- ja käyttösuunnitelman Blominmäen asemakaava-alueella. Suunnitelmassa esitetään metsien hoitotoimenpiteet seuraavan kymmenen vuoden jaksolle (2015–2025), jossa otetaan huomioon liito-oravan elinympäristöt ja muut suojeluarvot.

Suunnittelu on käynnistynyt lokakuussa 2014 ja valmistuu vuoden lopulla.

Hanketta esitellään asukastilaisuudessa keskiviikkona 12.11. klo 16.00–17.00 Espoon kaupungin Teknisen keskuksen aulan näyttelytilassa osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. krs.

Tilaisuuden alussa esitellään suunnitelmaluonnos, minkä jälkeen on aikaa kysymyksille ja kommenteille.

Suunnitelmaluonnosta on mahdollista kommentoida Tiina Peipolle 24.11.2014 asti.