Hansavalkaman puistot

Espoon kaupungin tekninen keskus on käynnistänyt Hansavalkaman asemakaavan mukaisten puistoalueiden suunnittelun. Suunnittelualue rajoittuu Mankinjokeen, Kuninkaankartanon ja Hansakallion asuinkortteleihin sekä Kauklahdenväylään.

Hansavalkaman asemakaavan puistoalueiden puistosuunnitelma sisältää alueen toimintojen sijainnit ja mitoituksen. Toimintoja ovat leikkipaikkka, keskeinen avovesiuoma sekä ulkoilureitit. Suunnitelmassa on esitetty myös kasvillisuuden, pintojen, hulevesien käsittelyn ja valaistuksen periaatteet. Ensimmäisenä toteutetaan puiston vesiuoma ja ulkoilureitit.

Emil Lundellin puisto, Kauklahden urheilupuisto, Nömmenpuisto, Valkaman leikkipaiika ja Räävelinpuiston purkusuunnitelmat on tehty ja alueet rakenettu.Valkamanpelto ja koira-aitaus on suunnittelematta. Räävelinpuistosta on ainoastaan purettu leikkipaikka, muuten puistoa ei ole suunniteltu.

Hansavalkama - kartta.jpg