Mäkituvankuja, Mäkituvantie, Seunapolku, Nystaninpolku, Nystan ja VP-alue, Nystaninrinne

Mäkituvan kaava-alueelle suunnitellaan uutta katuverkkoa, puisto-ja viheralueita, sekä kunnallistekniikan täydennyksiä alueen kaavoituksen mukaisesti.

Alueelle rakentuvat kadut Mäkituvankuja, Mäkituvantie ja Seunapolku ovat  päättyviä tonttikatuja, joiden päädyissä on kääntöpaikat.

Alueella rakentuu kaksi erillistä jalankulku- ja pyöräilytietä  (Seunapolku ja Nystaninrinne) sekä LP-alue.
Alueen liikenne on pääasiallisesti asukasliikennettä.

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esitellään torstaina 23.11.2017 klo 16.00-17.00 Teknisen ja ympäristötoimen aulan näyttelytilassa, Virastopiha 2 C, Espoon keskus

Asukkaat voivat tutustua suunnitelmaluonnokseen ja keskustella yksityiskohdista suunnittelijan kanssa esittelytilaisuudessa tai ottamalla yhteyttä suunnittelijaan.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville vuoden 2017 lopussa tai vuoden 2018 alussa. Nähtävilläolosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse. Nystaninrinteen puistosuunnitelmaa ei aseteta nähtäville. Puistojen suunnitelmaluonnoksia on mahdollista kommentoida 7.12.2017 saakka.

Mäkituvantie, kartta