Bemböle−Ingas−Tollinmäki−Myllykylä−Träskända -ulkoilureitit

Espoon kaupunkitekniikan keskus suunnittelee uusia ulkoilureittejä Lippajärven, Högnäsin, Karvasmäen ja Järvenperän kaupunginosissa. Suunniteltavat ulkoilureitit täydentävät olevaa ulkoilureitti- sekä latuverkostoa ja antavat vaihtoehtoisia reittejä esimerkiksi Turuntien ja Kuninkaantien varren kevyen liikenteen väylille. Yhteys Oittaan kuntoradalle paranee ja se voidaan ajaa talvisin laduksi. Ulkoilureitit suunnitellaan 2,0-3,5 metriä leveinä ja paikoin valaistuina kivituhkapintaisina reitteinä. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa vaiheittain vuosina 2021-2022.

Lisätietoja:

Koronatilanteen vuoksi hankkeesta ei voitu järjestää yleisötilaisuutta. Palautetta pyydettiin ja saatiin sekä sähköpostitse että puhelimitse. Liitteissä alla on koostettu saatu palaute yhteen ja pyritty vastaamaan kysymyksiin, toiveisiin ja ilmenneisiin huolenaiheisiin. Suunnitelmiin on tehty tarkennuksia saadun palautteen johdosta. Valmiit yleis- ja puistosuunnitelmat ovat ladattavissa alla kohdassa Aineisto.

Åtorpinmutkan reittiosuutta ja sen linjauksia tarkastetaan vielä 2020 loppuvuoden ja 2021 alkuvuoden aikana. Reittiosuuden osalta tutkitaan tarkemmin risteämisvaihtoehtoja paikalla olevan muurin kanssa.

Bemböle−Ingas−Tollinmäki−Myllykylä−Träskända -ulkoilureitit, kartta