Kirjallisuutta

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Kirjallisuutta

 • Arvostetulla alueella. TV-dokumentti. Lasse Naukkarinen 2010. Ilokuva Oy
 • Elämää lähiössä. Riitta Astikainen, Riitta Heiskanen ja Raija Kaikkonen 1997. Sanoma Oy.
 • Espoo – oma lukunsa. Pertti Maisala 2008. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.
 • Espookirja. Uolevi Itkonen 1992. Espoon kaupunki.
 • Espoon arvokkaat geologiset kohteet. Liidia Petrell 2006. Espoon ympäristökeskus.
 • Espoon arvokkaat luontokohteet. Esa Lammi ja Pekka Routasuo 2013. Espoon ympäristölautakunta.
 • Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Erkki Härö 1991. Toinen, tarkistettu painos. Espoon
  kaupunginmuseo.
 • Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa. Arkkitehtuuriopas. Arvi Ilonen 2000. Otava.
 • Lagstad – sen vaiherikas menneisyys. Benita Åkerlund. Esbo Hembygdsförening.
 • Kartanoita ja huviloita Keski-Espoossa. Tommi Laakso ja Pirkko Sillanpää 2003. Keski-Espoo-seura ry.
 • Keski-Espoo – kivikauden kylästä kaupunkikeskukseksi. Pirkko Sillanpää ja Tommi Laakso 1998. Keski-Espoo-seura ry.
 • Kuka kaivoi vallihaudat? Verkkonäyttely 1998. Espoon kaupunginmuseo.
 • Kylä-Espoo. Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaisema. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2008.
 • Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Väitöskirja. Johanna Hankonen 1994. Tampereen teknillinen
  korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto 551. Gaudeamus ja Otatieto oy.
 • Sydämellistä yhteiselämää. Espoon koulutaloja 1873–1990. Kari Jormakka 1991.
 • haku.helmet.fi/iii/encore/home?&advancedSearch=true