Espoo digitalisoi historianäyttelyn lupaavin tuloksin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.5.2017 klo 17.13

Espoo on testannut museonäyttelyn digitalisointia. Tuhat tarinaa Espoossa -näyttely digitalisoitiin Dimensium Oy:n 3D-kartoituslaitteistolla ja vietiin koululaisten ja vanhusten arvioitavaksi. Kokeilu osoitti, että digitalisoitu palvelu voi saavuttaa uusia asiakasryhmiä, täydentää fyysistä näyttelykokemusta sekä tarjoaa palveluita niille, jotka eivät pääse näyttelyyn paikan päälle.

Kokeilu toteutettiin osana Espoon digiagendaa, jonka tavoitteena on kehittää Espoon palvelujen digitalisointia ja uusien tietoteknisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Diginäyttelyssä liikutaan tilassa ja tutustutaan aineistoihin ikoneista klikkaamalla. Diginäyttelyssä liikutaan tilassa ja tutustutaan aineistoihin ikoneista klikkaamalla.

Monimediainen näyttely hyvä pohja testaamiselle

Digikokeilun kohteeksi valittiin Espoon kaupunginmuseossa KAMUssa, Näyttelykeskus WeeGeessä esillä oleva historianäyttely Tuhat tarinaa Espoosta.  Näyttely on monimediainen eli siinä on mukana muun muassa videoklippejä. Siten se tarjosi kiinnostavan ja monipuolisen kohteen 3D-mallintamisen mahdollisuuksien testaamiseksi.

Näyttely kertoo Espoon tarinan esihistoriasta nykypäivään. Näyttelypäällikkö Carina Jaatisen mukaan sen tehtävänä on tukea ja vahvistaa paikallista identiteettiä ja tarjota elämyksellinen oppimisympäristö Espoon menneisyyteen. Kolmella kielellä toteutettu näyttely on suunnattu kuntalaisille ja matkailijoille. Se kuuluu peruskoululaisille suunnatun KULPS!-kulttuuri- ja liikuntapolun piiriin ja sitä käytetään historia- ja paikalliskulttuurin opetuksen lisäksi myös kotouttamisen ja kaupunkimarkkinoinnin välineenä.

Näyttelyssä vieraili vuosina 2013–2016 yli 100 000 henkeä ja näyttely on tarjolla päivitetyin sisällöin vielä muutaman vuoden ajan.

Virtuaalielämyksiä vanhuksille, rikastusta opetukseen

Kokeilu toteutettiin talvella 2016–2017 Kauklahden Elä ja asu -seniorikeskuksen asukkaiden sekä Meritorin koulun kuudesluokkalaisten kanssa.

Kokeilu aloitettiin digitoimalla valitut näyttelytilat 3D-kartoituslaitteistolla. Sen jälkeen 3D-mallinnosta täydennettiin näyttelyn yksityiskohtaisilla sisällöillä kuten esinekuvilla, videoilla ja teksteillä.

Toisessa vaiheessa digitaalista museonäyttelyä testattiin vapaaehtoisten asiakasryhmien kanssa. Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksessa museolehtori johdatti liikuntarajoitteiset asukkaat virtuaaliselle museokäynnille. Seniorikeskuksessa on toimivat välineet digitaalisten esitysten näyttämiseksi, ja niin asukkaat kuin henkilökuntakin kiittelivät palveluiden tuomisesta paikan päälle – pyörätuolien kanssa on vaikea lähteä muualle palveluista nauttimaan.

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen asukkaat pääsivät virtuaaliselle museokäynnille museolehtorin Tanja Ekholmin johdattamana. Kauklahden Elä ja asu -seniorikeskuksen asukkaat pääsivät virtuaaliselle museokäynnille museolehtori Tanja Ekholmin johdattamana.

Meritorin koulun 6J-luokan kanssa diginäyttelyä kokeiltiin opetuksen välineenä. Oppilaat seikkailivat digitaalisessa näyttelyssä etsien vastauksia annettuihin tehtäviin. Sen jälkeen ryhmä tutustui fyysiseen näyttelyyn ja palasi lopuksi vielä diginäyttelyyn verratakseen palvelun toimivuutta ennen ja jälkeen fyysisen museokäynnin.

Opettaja Kati Jääskön mukaan digitaalisella näyttelyllä on suuri potentiaali opetuksen apuna ja rikastajana, varsinkin kun sitä voi hyödyntää ennen ja jälkeen varsinaisen näyttelykäynnin. Oppilaiden palaute oli selkeää: digitaalinen palvelu on kiinnostava mahdollisuus, mutta se ei riitä korvaamaan oikeaa näyttelykokemusta toiminnallisine oppimiselämyksineen.

Meritorin koulun 6J-luokka tutkimassa digitaalista museonäyttelyä. Meritorin koulun 6J-luokka tutkimassa digitaalista museonäyttelyä.

Ketterä alusta, jossa on paljon potentiaalia

Espoon digikokeiluista vastaava kehittämispäällikkö Valia Wistuba näkee digitaalisessa näyttelyssä paljon mahdollisuuksia.

– 3D-virtuaalimalli on monipuolisempi ja ketterämpi alusta kuin esimerkiksi video tai diat. Dokumentointimenetelmää voi helposti laajentaa kaikkiin museokohteisiin ja tuoda ne yleisön hyödynnettäviksi nettisivujen kautta.

Jos näyttelyitä alettaisiin digitalisoida järjestelmällisesti, se toisi museon palvelut tuhansien uusien asiakkaiden ulottuville esteettömästi. Monien mahdollisuuksien kirjosta on kuitenkin tehtävä valintoja.

– Kokeilun aikana tunnistimme monia käyttökohteita myös museoiden ulkopuolella. Arvioimme lähiaikoina, lähdemmekö pilotoimaan 3D-kartoitusta laajemminkin, Wistuba kertoo.

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä sisätilojen 3D-kartoituspalveluja tarjoavan Dimensium Oy:n kanssa.

– Näyttelyn monikerroksisuuden vuoksi projekti osoittautui arvioitua vaativammaksi. Espoon kanssa toteutettu kokeilu tarjosi erinomaisia kehitysideoita, ja saimme hyvää palautetta sisätilakartoitusratkaisumme käytettävyydestä, toteaa kuvaamisesta ja ratkaisun toteutuksesta vastannut Dimensium Oy:n toimitusjohtaja Tomi Rosnell.

Kesän aikana Espoo.fi-sivuille tulee digikokeilukalenteri, josta kuntalaiset näkevät, mitä kaikkia digikokeiluja kaupungissa kulloinkin on vireillä. Tavoitteena on, että se innostaa kuntalaisia mukaan osallistumaan kokeiluihin.

Lisätietoja:

  • Näyttelypäällikkö Carina Jaatinen, Espoon kaupunginmuseo, carina.jaatinen@espoo.fi, puh. 050 541 5114
  • Kehittämispäällikkö Valia Wistuba, Espoon digiagenda, valia.wistuba@espoo.fi, puh. 043 825 2905
  • Toimitusjohtaja Tomi Rosnell, Dimensium Oy, tomi@dimensium.fi, puh 044 393 3882