ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta, pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Kaitaa, Espoon kaupunki

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:            
Uudenmaan ELY-keskus on antanut 9.7.2020 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on UUDELY/6207/2020. Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskukselle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista kohteessa: Espoon kaupunki, Kaitaa, osa rakennettavan Hylkeenpyytäjänpolun aluetta.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 9.7. – 17.8.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa  http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen:
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/7853961/6207Kuulutus/640d29b0-a40e-4164-8de9-de9d584b7099

Linkki päätökseen:
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/7853961/6207P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s/8b3d3ff9-c2eb-4c8c-90bb-86d9b823d4c8

Uudenmaan ELY-keskus